Viata de familie – Lectia 11


11

Rolul soţului

Versete de memorat:

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, …, tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Efeseni 5: 25, 28

Adevărul central:

Rolul soţului este de a iubi conducând, jertfind şi purtând de grijă soţiei.

Introducere:

Ştim deja că familia ideală este formată dintr-un bărbat şi o femeie credincioşi lui Dumnezeu, uniţi pe viaţă prin legământ, din dragoste şi în voia lui Dumnezeu, care împlinesc bucuroşi scopul şi rolul lui Dumnezeu pentru ei.

Am ajuns la ultima parte a acestei definiţii care nu este uşoară. După cum am văzut că scopurile familiei sunt stabilite de Dumnezeu, iar noi doar le descoperim şi le aplicăm, tot aşa sunt şi rolurile în familie. Cunoscându-le şi aplicându-le, viaţa de familie poate fi mai frumoasă decât cele mai îndrăzneţe vise ale cuiva. Viaţa de familie este ca o orchestră (simfonică, pentru cei care iubesc muzica cultă) în care fiecare instrumentist îşi are partea lui din întreaga partitură. Reuşita unui concert constă, în mare parte, din modul în care fiecare instrumentist execută piesa, aşa cum este scrisă. Nimeni nu îşi poate permite să cânte altceva, fără a strica armonia intenţionată de compozitor.
A. SCURT ISTORIC

Înainte de căderea omului în păcat, Dumnezeu a binecuvântat bărbatul cu o soţie, care să îi fie un ajutor potrivit. Prin aceasta a creat ideea conducerii în iubire şi a supunerii în dragoste. Nu era nici un conflict în aceasta, ci o perfectă armonie.
Satana a fost primul care şi-a permis să conturbe acest echilibru prin inversarea rolurilor. El l-a ignorat pe Adam şi a dialogat cu Eva, care a început să conducă familia. Rezultatul acestei acţiuni a dus la o catastrofă imensă: omul a pierdut tot ce a fost frumos înainte de cădere.
Blestemul pe care l-a rostit Dumnezeu atinge în mod fundamental relaţiile din familie: soţul va avea tendinţa să domine, iar soţia să se răzvrătească împotriva autorităţii lui. De asemenea, soţul va avea dificultăţi în a lucra pentru procurarea celor necesare “cu sudoarea frunţii”, iar soţia va avea bucuria procreerii umbrită de durerile naşterii. Va veni şi o zi când moartea va distruge definitiv relaţia lor.
Satana nu a fost mulţumit doar cu atât. El a continuat să atace frontal familia prin toate păcatele care au apărut în primele generaţii de oameni: poligamia (Genesa 4:19), adulterul (38:13-18), homosexualitatea (19:4-11), incestul (19:33), prostituţia (38:21,24) şi seducerea (39:7-12).
Astăzi, societatea găseşte de bune asemenea fapte rele şi le apără. Prin mass-media, şi adesea prin artă, modelul divin pentru căsătorie este contestat sau ridiculizat. Emanciparea femeii şi abuzurile bărbaţilor ajung la cote alarmante. Omul, rămâne neîmplinit şi neajutorat în ce priveşte nevoile lui primordiale. Mai mult chiar, este descurajat în a încerca un model neagreat de societate. Pe de altă parte, unele cântece de dragoste dau glas strigătului interior după o relaţie serioasă, sinceră şi durabilă.
Vestea bună este că se poate, azi, în contextul actual să aibă loc o întoarcere la modelul din Eden (desigur cu efectele neşterse ale neascultării). Pentru aceasta trebuie să privim spre rolul pe care Dumnezeu L-a stabilit pentru soţ.

B. ROLUL SOŢULUI

În cel mai complet text despre responsabilităţile familiale, Efeseni 5, apostolul Pavel prezintă porunca Domnului pentru soţi: “bărbaţilor iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea.” Soţul nu trebuie să îşi supună soţia, să o domine, să îi poruncească, ci să o iubească în modul în care iubeşte Isus biserica Sa. Acesta este rolul pe care îl are soţul în a păstra unitatea familiei. Dragostea nu poate fi distrusă de nimic. Citeşte Romani 8: 35-39. Cine sau ce poate rupe legătura dragostei adevărate în timpul vieţii soţilor?__________________________

Soţul îşi demonstrează dragostea pentru soţie atunci când conduce slujind, se jertfeşte altruist şi investeşte permanent în soţia lui. Să le studiem pe rând.

1. Conducere slujitoare (v.23)

Din punct de vedere funcţional, soţul este liderul familiei. Acest rol i-a fost dat de la început, atât prin ordinea creaţiei (fiind creat primul), cât şi prin decretul lui Dumnezeu care a spus că soţia este “ajutor potrivit”. Pavel îl numeşte pe soţ, cap al familiei. El este responsabil pentru direcţia în care merge familia şi poartă responsabilitatea pentru deciziile familiei. În Numeri 30:10-15 găsim reglementarea responabilităţilor cu privire la decizii în cadrul familiei.
Cine este responsabil de deciziile soţiei? ____________________
Acest element este binevenit pentru soţii, care pot fi eliberate de o decizie împovorătoare. Pe de altă parte este foarte dificil pentru soţ, care trebuie să preia toată povara responsabilităţii.
Soţul este responsabil şi de împlinirea nevoilor materiale ale familiei. Cum numeşte Pavel această responsabilitate în 1 Timotei 5:8? __________________________________________ Dennis Rainey a observat două extreme înspre care se pot îndrepta soţii:
a. pasivitatea, care este de fapt renunţarea soţului la rolul de conducător. Este mai uşor pentru el să nu mai aibă responsabilităţi, şi pare mai natural pentru soţie să ocupe imediat acest loc. Acest model este dăunător atât pentru soţ, care nu este scutit de responsabilitate, cât şi pentru soţie, care se frânge sub povara deciziilor, prea grele pentru ea;
b. dictatura, care constă în dominarea partenerului, în a decide fără consultarea lui, sau fără a ţine cont de părerile sale.

Rezolvarea se află în modul de a conduce a Domnului Isus, care şi-a luat responsabilitatea pentru deciziile necesare, dar a tratat cu duhul slujirii pe ucenici. El a fost conducător, nu după modelul păgân (Marcu 10:42-45), nu aşteptând să I se slujească, ci slujind.

2. Jertfire altruistă (v.25)

Cel mai greu de aplicat la soţii de azi este maniera în care a iubit Isus: bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea. A te jertfi? Pentru cine? Dar merită?
În Romani 5:8 ne este descrisă dragostea lui Dumnezeu manifestată în jertfa Domnului Isus, care a avut loc pe când _____________________________________________.
Observaţi, dragostea nu este un răspuns la meritul cuiva, ci dăruirea de sine pentru binele lui. Soţul credincios trebuie să se lepede de sine pentru binele soţiei şi să acţioneze spre binele ei veşnic, sacrificându-se. Isus ne-a iubit cu sacrificii, care au culminat cu jertfa supremă. Nu ştiu dacă va fi cazul ca cineva să îşi dea viaţa pentru soţia lui, dar cu siguranţă, este nevoie zilnic de sacrificii pentru binele ei.
Această mentalitate nu este la modă, ci pe zi ce trece este tot mai greu de acceptat. În 2 Timotei 3:2-4 Pavel prezintă o prognoză a viitorului. Ce se va întâmpla din punct de vedere al dragostei altruiste?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Este extrem de important să nu confundăm jertfirea pentru soţie cu idolatrizarea ei. Soţul trebuie să fie asemenea lui Hristos, care nu a făcut nici un sacrificiu în afara Voii lui Dumnezeu nici nu a făcut ceva pentru a împlini capriciile Bisericii. Toată investiţia lui Isus este în ceea ce trebuie să devină Biserica. La fel, soţul este chemat să se jertfească nu pentru capriciile fireşti ale soţiei, ci pentru binele ei veşnic. Aceasta se explică în continuare.

3. Investiţie permanentă (v.26-30)

Domnul Isus a investit şi investeşte permanent în Biserica Sa, în vederea procesiunii cosmice de prezentare a ei înaintea lui Dumnezeu, şi în faţa întregului univers. Scopul final este o mireasă splendidă, pură, nepătată, matură (v.27).
În acelaşi fel, soţul trebuie să investească în soţia lui în trei feluri:
a. în puritatea soţiei (v.26). Este important ca soţul să o ferească de orice ar aduce atingere sfinţeiniei ei. Cuvântul lui Dumnezeu este instrumentul prin care poate cineva să se corecteze, să se îndrepte, să se curăţească (vezi şi Ioan 15:3);
b. în maturizarea soţiei (v.28a). A hrăni înseamnă a facilita creşterea. Soţul are responsabilitatea să descopere domeniile în care trebuie să crească soţia, să creeze condiţiile necesare şi să facă paşii necesari dezvoltării ei;
c. în împlinirea nevoilor ei (v.28b). Termenul a îngriji înseamnă a oferi căldura trupului şi este folosit pentru a descrie acţiunea unei păsări mame, care îşi ocroteşte puii. Soţul îi va oferi atenţia necesară, făcând o prioritate din a împlini nevoile soţiei. Ea va fi ferită de a căuta împlinire în altă parte.

Cei care percep mandatul de “cap” al familiei ca fiind dreptul de a dispune, de a da porunci, de a fi servit, nu au înţeles nici ideea biblică, nici modelul lui Hristos. A iubi soţia este o responsabilitate, nu un drept. Povara şi răspunderea este imensă, dar rezultatele pot întrece orice imaginaţie.

ACUM ŞTII

Î. Cum ai rezuma într-o propoziţie rolul soţului?
_____________________________________________

Î. Ce implică aceasta?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Î. Care sunt două posibile extreme în ce priveşte rolul de lider al soţului?
______________________ _____________________

Î. Care sunt trei domenii în care trebuie să investească soţul?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

PROIECT

1. Pentru căsătoriţi

Dacă eşti soţie:
– roagă-te pentru soţul tău ca Dumnezeu să lucreze în viaţa lui ce este necesar;
– dacă ai ocupat locul liderului, eliberează-l şi încurajează-ţi soţul să îşi asume responsabilitatea conducerii;
– răspunde cu o inimă bună la întrebările din proiectul soţului;
– cultivă atitudini, cuvinte şi acţiuni care să te facă uşor de iubit.

Dacă eşti soţ:
– roagă-te Domnului Isus să te facă asemenea Lui;
– asigură-te că ai înţeles care este rolul tău.

– Unde te situezi pe o scară a conducerii?
pasiv echilibrat dictator
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ce vei face ca să devii o persoană echilibrată?
_____________________________________________

– Care sunt nevoile soţiei tale?
Fizice Sociale Spirituale Emoţionale
_________ ___________ _____________ ___________
_________ ___________ _____________ ___________
_________ ___________ _____________ ___________
_________ ___________ _____________ ___________
_________ ___________ _____________ ___________

– Încercuieşte primele trei nevoi în ordinea importanţei.
– Discută lista cu soţia ta şi vezi cum percepe ea nevoile pe care le-ai identificat tu.
– Stabiliţi împreună un plan prin care să îi împlineşti nevoile.

Nevoia soţiei Acţiunea soţului Observaţii
(timp, loc, …)

– Enumeră trei lucruri pe care le faci pentru a proteja puritatea soţiei:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

– Care sunt trei lucruri de care are nevoie soţia ta pentru a creşte până la potenţialul ei maxim? Cum o ajuţi în această privinţă?
______________________ _______________________ ______________________ _______________________ ______________________ ______________________
2. Pentru necăsătoriţi

a. Dacă eşti fată:

– Roagă-te pentru ca băiatul care va deveni soţul tău să îşi îndeplinească bine rolul stabilit de Dumnezeu;
– Exersează supunerea sub autoritatea tatălui, sau a liderilor spirituali recunoscuţi de biserică.

b. Dacă eşti băiat:

– Roagă-L pe Dumnezeu să te pregătească pentru a fi un soţ responsabil;
– Acceptă responsabilităţile care ţi se dau. Ele sunt un exerciţiu bun;
– Exersează slujirea cu dragostea Domnului Isus.

Comenteaza

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s