Am tot luptat în viaţă


Am tot luptat în viaţă şi încă mă mai lupt, Să fiu om credincios şi nu doar fariseu, Aşa am hotărât când de păcat m-am rupt, Aşa să mă ajute Dumnezeu! Am mers şi am să merg la Adunare, Chiar dacă mulţi îmi spun că ar fi greu, Voi merge să mă-nchin cu adorare. Aşa să mă ajute Dumnezeu! Am dat şi-am să mai dau din a mea pâine, Chiar dacă lipsuri am adeseori şi eu, Ce seamăn azi, cred, voi culege mâine. Aşa să mă ajute Dumnezeu! Mă rog şi-am să mă rog cât mai trăiesc, Ascultător să fiu şi drept mereu, Cu darul meu vreu zilnic să slujesc. Aşa să mă ajute Dumnezeu! Am spus şi am să spun la fiecare, La câţi se mai închină la vreun zeu, Că numai prin Hristos este salvare. Aşa să mă ajute Dumnezeu! … Mai mult

Ascultarea rugăciunii


Ascultarea rugăciunii (1 Împ. 8.28) de Mihail Dimitriu poet şi scriitor creştin Orice rugăciune-a noastră, trebuie s-o adresăm (Matei 4.10; Apoc. 19.10; 22.9) Doar lui Dumnezeu. La Tatăl, trebuie să apelăm, (Matei 6.9-13; Ioan 4.23-24) Prin Domnul Isus, ce este: singurul mijlocitor (Ioan 14.6,13-14; 15.16; 16.23-24) Între Tatăl Sfânt şi oameni, singurul mântuitor. (1 Tim. 2.5; 1 Ioan 2.1) Cel ce vrea mereu să afle, ce-i va spune Dumnezeu, (Is. 48.17; Ier. 21.8) Trebuie să stăruiască în a sa rugă, mereu. (Rom. 12.12; Ef. 6.18; Col. 4.2) Doar aşa el auzi-va, cum Domnul îi va vorbi, (Is. 38.1,5; Hagai 1.7) Şi Îl va simţi pe Domnul, cum îl va călăuzi. (Is. 48.17) Iar acel ce vrea să afle, ce deja Domnul ne-a spus, (Is. 48.17; Ier. 21.8) Trebuie ca să citească Cuvântul Celui de Sus. (Ps. 119.97) Cartea Sfântă ne învaţă, că e-ntr-adevăr creştin, (F.A. 26.28) Doar cine e ucenicul Sfântului Cuvânt Divin. (F.A. 11.26) Orice ucenic ascultă de Domnul Isus Hristos, (Marcu 7.14; 9.7; Luca 11.28) Căci a asculta de Domnul, e lucrul trebuincios. (Luca 10.41-42) Domnul îndeamnă creştinii, să se roage ne-ncetat, (Luca 18.1; 21.36) Iar cine-i creştin, ascultă de al Domnului, sfânt sfat. (Ioan 5.24) Pentru că, cine-ncetează să se roage-i păcătos, (1 Sam. 12.23) … Mai mult