Viata de familie – Lectia 10


10

Menirea familiei

Verset de memorat:

Dumnezeu i-a binecuvântat şi a zis: “Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” Genesa 1:28

Adevărul central:

Familia există pentru a multiplica Chipul lui Dumnezeu pe pământ, pentru a oferi împlinire soţilor şi a fi o imagine a relaţiei Hristos – Biserică.

Introducere:

Următoarea definiţie a familiei ne este deja familiară:
Familia ideală este formată dintr-un bărbat şi o femeie credincioşi lui Dumnezeu, uniţi pe viaţă prin legământ, din dragoste şi în voia lui Dumnezeu, care împlinesc bucuroşi rolul şi scopul lui Dumnezeu pentru ei.

Din această definiţie am înţeles că pentru o familie ideală este nevoie de două persoane care au o relaţie personală cu Dumnezeu. Ei sunt uniţi de Dumnezeu pentru toată viaţa, au la temelia căminului dragostea şi au consimţit să încheie împreună legământul sfânt al căsătoriei. Fiind în voia lui Dumnezeu sunt şi binecuvântaţi, având toate şansele să fie fericiţi.
Rămâne ca în această lecţie să studiem scopul pentru care a instituit Dumnezeu familia. Este posibil să existe două persoane bine intenţionate, care să dorească să împlinească în căsnicie scopurile lor, nu ale lui Dumnezeu. Aceasta va duce la frustrare reciprocă. Noi nu avem libertatea să decidem care să fie menirea familiei; ea este deja trasată. Chiar la o scară mai mică nu putem face schimbări: noi nu putem decide să auzim cu plămânii, sau să privim cu inima. Şi în lumea lucrurilor suntem limitaţi: noi nu putem decide să folosim cuptorul cu microunde pentru a aspira, nici nu putem decide ca apa să se ridice deasupra uleiului. Este deci, un act extrem de arogant să ai pretenţia că tu decizi menirea familiei.
Cu toate acestea, dacă s-ar face un sondaj în lumea creştină, puţini ar şti care este menirea stabilită de Dumnezeu pentru familie! Nu este de mirare că ei nu împlinesc un scop, deoarece nu-l cunosc.
Să începem deci să privim la ce ne spune Dumnezeu despre scopul familiei. Ca să fie mai uşor de reţinut vom folosi trei cuvinte: multiplicare, împlinire, imagine.

1. Familia există pentru multiplicare

Multiplicare… dar a cui? Adesea noi citim versetul din Genesa 1:28 izolat. Dumnezeu i-a binecuvântat şi a zis: “Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” Rezultatul este înţelegerea faptului că familia există pentru a perpetua rasa umană. Acest răspuns este incorect din punct de vedere biblic. Pentru un răspuns corect trebuie citite şi versetele anterioare (Genesa 1:26-27). Care este ideea care se repetă de patru ori în aceste versete? _____________________________________________
Da, Dumnezeu a făcut omul după Chipul Lui, şi când a poruncit multiplicarea, avea în vedere acest Chip.
Omul este mai mult decât un animal care se reproduce. Copii nu se nasc doar de dragul perpetuării speciei. Ei trebuie să poarte Chipul lui Dumnezeu. Aceasta este intenţia iniţială a lui Dumnezeu. Implicaţiile sunt enorme.

a. Soţii trebuie să posede Chipul lui Dumnezeu în ei!
Dumnezeu a dorit ca Adam şi Eva, purtători de Chip divin, să se multiplice. După cădere această poruncă nu mai este amintită. Ea reapare în Genesa 9:1,7, când Dumnezeu oferă o nouă şansă omenirii prin neprihănitul Noe.

b. În familie soţii trebuie să educe spiritual noua generaţie!
Textul clasic în această privinţă este Deuteronom 6:6-9.
– Unde trebuie să se afle dragostea de Dumnezeu şi poruncile Lui? (v.5-6) _____________________________
– Unde trebuie ele aşezate? (v.7) ___________________
– Când trebuie să aibă loc acest proces? (v.7-9) ________________________________________________________________________________

Copiii trebuie să fie înconjuraţi de dragostea şi devotamentul pentru Domnul. Ei trebuie să fie crescuţi în “mustrarea şi învăţătura Domnului” (Efeseni 6:4).
Dacă familia nu face acest lucru, nimeni nu va putea suplini enorma pierdere provocată. Nu există nici o scuză care să fie acceptată pentru părinţii creştini care nu împlinesc acest mandat. Copiii ne sunt daţi pentru a fi îndreptaţi spre CER, nu spre iad!

2. Familia există pentru împlinirea soţilor

Iată câteva nevoi care sunt împlinite în familie:
a. Nevoia de companie; Dumnezeu a afirmat că nu este bine ca omul să fie singur. El este creat pentru a comunica cu cineva, pentru a se relaţiona la cineva asemenea lui. Este adevărat că omul comunică cu multe persoane înafara celor din familia lui, dar în modul cel mai serios, intim şi constant, această nevoie este împlinită doar în familie. Elementul cel mai important al companiei, de care depinde de fapt şi atmosfera din familie, este relaţia spirituală dintre soţi.
b. Nevoia de intimitate sexuală; Nu ar trebui să ne sfiim să recunoaştem că suntem creaţi de Dumnezeu ca fiinţe sexuale. Care este cadrul unde pot fi împlinite aceste nevoi? În familie. Apostolul Pavel, care nu a fost un mare încurajator spre căsătorie, a înţeles această idee. De aceea, din cauza curviei (a împlinirii acestei nevoi în alt cadru decât căsătoria), recomandă căsătoria monogamă heterosexuală (Citeşte 1 Corinteni 7:2).
c. Nevoia de siguranţă: Această nevoie este împlinită prin seriozitatea legământului încheiat. Partenerul este alături la bine sau la rău, în sănătate sau boală, în sărăcie sau bogăţie, cât timp trăieşte unul din ei. Dragostea nu este exprimată pentru a câştiga dragostea cuiva, nici nu se trăieşte sub stresul pierderii partenerului.
d. Nevoia de importanţă. Ea este implinită prin faptul că fiecare are un rol precis. Aceasta aduce şi responsabilităţi serioase, dar omul este creat pentru a avea asemenea responsabilităţi.
Astfel, pentru un om căsătorit după voia lui Dumnezeu sunt adevărate cuvintele psalmistului scrise în Psalmul 128:2 “Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit, şi-ţi merge bine.”

3. Familia există pentru a fi o imagine spirituală

Fiind adevărat că noi suntem creeaţi, ca indivizi, pentru Slava lui Dumnezeu, nu trebuie să ne mire faptul că şi familia trebuie să existe pentru slava lui Dumnezeu.
Încă dinVechiul Testament, Dumnezeu se prezintă ca Tată, sau Soţ (al poporului Israel) – ambele imagini aparţinând familiei. De asemenea, singura rugăciune pe care Domnul Isus a lăsat-o ucenicilor începe cu un cuvânt al familiei – “Tatăl nostru”.
În Noul Testament, familia este prezentată ca o imagine a relaţiei dintre Hristos şi Biserică. Soţul trebuie să fie asemenea lui Hristos, iar soţia asemenea Bisericii. Şi aceasta în faţa unei lumi care are alte standarde, alte concepţii de viaţă şi o accentuată ignoranţă cu privire la lucrurile spirituale. Dacă cineva ar întreba: “cum este Hristos?”, un soţ creştin ar trebui să poată spune: “ca mine”! Iertător ca mine, jertfitor ca mine, iubitor ca mine, … dar la o scară mai mare, a perfecţiunii. Dacă copilul unui credincios întreabă: “cum este Dumnezeu?”, tata ar trebui să-i poată răspunde: “ca mine”! Poartă de grijă ca mine, este atent ca mine, disciplinează ca mine, încurajează ca mine, … doar că El, fiind perfect nu greşeşte niciodată!
Ce har extraordinar! Ce chemare provocatoare! Ce responsabilitate imensă! Ce menire înălţătoare!

Şi să mai subliniem ceva. În definiţia noastră, o familie ideală îşi îndeplineşte cu bucurie menirea sa. Ei nu văd ca o povară împlinirea nevoilor partenerului, nici prezenţa şi educarea copiilor, nici trăirea la standardul spiritual cerut de Dumnezeu. Ei se bucură să fie parteneri cu Dumnezeu la o lucrare specială de multiplicare a Chipului Său şi de transformare a acestei lumi în asemănarea lui Hristos.

ACUM ŞTII

Î. Care sunt cele trei scopuri mari ale căsătoriei?
_____________________________________________

Î. Ce trebuie multiplicat în familie?
_____________________________________________

Î. Ce implică aceasta?
_____________________________________________
_____________________________________________

Î. Care sunt câteva nevoi care se împlinesc prin familie?
_____________________ _______________________ _____________________ _______________________

Î. Ce imagini spirituale vrea Dumnezeu să transmită lumii prin familie?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

PROIECT

1. Dacă eşti căsătorit

a. Cât de mult este vizibil Chipul lui Dumnezeu în tine?
Roagă-l pe partenerul tău să completeze următorul tabel cu sinceritate şi cât mai specific, ajutându-te în a semăna mai mult cu Hristos. Nu uita, tu trebuie să multiplici Chipul lui Dumnezeu!

Domenii în care Chipul lui Hristos este cel mai vizibil Domenii în care Chipul lui Hristos este cel mai puţin vizibil

Acum nu reacţiona, nu te apăra, nu te dezvinovăţi, nu te răzbuna, …! Cere-i Domnului să te ajute să devii ca El!

b. Cum împlineşti nevoile partenerului tău?
Discută cu el, fiecare din întrebările următoare:
– Eşti mulţumit de compania pe care ţi-o ofer?
– Dar de viaţa intimă?
– Te simţi în siguranţă lângă mine?
– Te simţi important?
Dacă da, “de ce?”, dacă nu “de ce?”
Din nou, ideea nu este să vă judecaţi unul pe altul, ci să vă ajutaţi în a vă ferici unul pe altul cu adevărat.

c. Care este mărturia familie voastre?
Seamănă cu ce a dorit Hristos?
Dacă nu, în ce domenii ar trebui să aibă loc schimbări? Şi de ce să nu începeţi chiar acum schimbarea?

2. Dacă nu eşti căsătorit

a. Cere părinţilor tăi, unui prieten bun, unei persoane din biserică care te cunoaşte să completeze tabelul de mai sus pentru tine.

b. Ia în calcul această menire specială a familiei, când te gândeşti la căsătorie. În ce domenii eşti descoperit, sau vulnerabil?

c. Fă-ţi un plan al transformării tale în a fi asemenea lui Hristos. Lucrează la ce nu este vizibil în tine din caracterul lui Hristos.

 

Comenteaza

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s