Ascultarea rugăciunii


hqdefault

Ascultarea rugăciunii (1 Împ. 8.28)
de Mihail Dimitriu
poet şi scriitor creştin

Orice rugăciune-a noastră, trebuie s-o adresăm (Matei 4.10; Apoc. 19.10; 22.9)
Doar lui Dumnezeu. La Tatăl, trebuie să apelăm, (Matei 6.9-13; Ioan 4.23-24)
Prin Domnul Isus, ce este: singurul mijlocitor (Ioan 14.6,13-14; 15.16; 16.23-24)
Între Tatăl Sfânt şi oameni, singurul mântuitor. (1 Tim. 2.5; 1 Ioan 2.1)

Cel ce vrea mereu să afle, ce-i va spune Dumnezeu, (Is. 48.17; Ier. 21.8)
Trebuie să stăruiască în a sa rugă, mereu. (Rom. 12.12; Ef. 6.18; Col. 4.2)
Doar aşa el auzi-va, cum Domnul îi va vorbi, (Is. 38.1,5; Hagai 1.7)
Şi Îl va simţi pe Domnul, cum îl va călăuzi. (Is. 48.17)

Iar acel ce vrea să afle, ce deja Domnul ne-a spus, (Is. 48.17; Ier. 21.8)
Trebuie ca să citească Cuvântul Celui de Sus. (Ps. 119.97)
Cartea Sfântă ne învaţă, că e-ntr-adevăr creştin, (F.A. 26.28)
Doar cine e ucenicul Sfântului Cuvânt Divin. (F.A. 11.26)

Orice ucenic ascultă de Domnul Isus Hristos, (Marcu 7.14; 9.7; Luca 11.28)
Căci a asculta de Domnul, e lucrul trebuincios. (Luca 10.41-42)
Domnul îndeamnă creştinii, să se roage ne-ncetat, (Luca 18.1; 21.36)
Iar cine-i creştin, ascultă de al Domnului, sfânt sfat. (Ioan 5.24)

Pentru că, cine-ncetează să se roage-i păcătos, (1 Sam. 12.23)
Iar a tâlcui Scriptura, este foarte de folos, (Luca 24.27; Evrei 5.11; 2 Petru 1.20)
Haide să vedem acuma, cum anume procedăm, (Ioan 6.28; F.A. 2.37)
Ca să reuşim aievea, ne-ncetat să ne rugăm. (1 Tes. 5.17; F.A. 6.4)

Sfânta Carte ne arată, că a noastre rugăciuni, (Luca 11.1)
Se pot face în trei feluri, dup-a noastre opţiuni. (Matei 6.6; F.A. 4.24; 12.12)
Prima e ruga cu vorba, cea cu mintea este-apoi, (Matei 7.21; 1 Cor. 14.15)
Iar a treia-i cea cu duhul. Nu mai este un alt soi. (1 Cor. 14.2,14-16)

Desigur că rugăciunea, ce cu vorba o rostim, (Ecl. 5.2; Matei 6.7)
Nu poate fi ne-ncetată; căci, de pildă: când dormim, (Marcu 4.27)
Când mâncăm, citim sau scriem, nu putem să ne rugăm. (Col. 3.23)
Iară ruga cea cu mintea, nu o facem când lucrăm. (Exod 31.6; 36.2)

Numai ruga cea cu duhul, despre care Domnu-a spus, (1 Cor. 14.2,14-16)
Că pe-aceasta o doreşte, Tatăl nostru cel de sus, (Ioan 4.23-24)
Ne-ncetat se poate face, căci tot timpul duhu-i treaz; (Dan. 4.5)
Şi cât timp suntem în viaţă, n-are-o clipă de răgaz. (Matei 26.41)

Fiecare om în parte, poate fi călăuzit, (Num. 14.24; Luca 9.55)
De-al său duh, ori de-alte duhuri, pe care el le-a primit, (Luca 9.55; Marcu 5.2-16)
Numai cu-a Domnului voie, trimise lui prin văzduh; (Jud. 9.23; Is. 29.10; 37.7)
Însă ruga ne-ncetată, nu-i pe placu-oricărui duh. (Matei 26.38-46)

Pentru ca ruga cu duhul, să o facem ne-ncetat, (Rom. 1.9; 1 Tes. 5.17)
Trebuie, o legătură, să se fi realizat, (Ioan 14.20,23)
Între noi şi Domnul nostru, ca să fim un duh cu El. (1 Cor. 6.17)
Iar sfânta unificare, e la-l duhului nivel. (F.A. 13.52; 1 Cor. 3.16; 6.19)

Desigur, unificarea se produce doar atunci (Gal. 5.25; 2 Tim. 1.14; 4.22)
Când, prin împlinirea noastră, doar a Domnului porunci, (Ioan 15.4)
Duhul nostru deveni-va mai sărac, mai copleşit, (Matei 5.3)
Până când el va ajunge să fie înfrânt, zdrobit. (Ps. 34.18; 51.17; Is. 57.15)

Când omul ajunge astfel, el condus nu va mai fi (Ezec. 13.3)
De-al său duh, sau chiar de fire. Cel care-l va cârmui (2 Cor. 10.3)
Va fi Duhul Sfânt, desigur, iar acum se va ruga (Rom. 8.14; Gal. 5.16,18)
Doar prin Duhul Sfânt, tot timpul, aşa cum şi trebuia. (Ef. 6.18; Iuda 20)

Dacă ne rugăm prin Duhul, atunci mijloceşte El, (Rom. 8.26-27)
Iar ruga e ascultată. Dar de ruga-i în alt fel, (Matei 6.7; 7.21; 1 Cor. 14.15)
Pentru a fi ascultată, trebuie să-ndeplinim (Is. 1.15; 59.2; Ier. 14.12; Pl. Ier. 3.44)
Mai multe condiţii clare, cum în Biblie citim. (Mica 3.4; 1 Petru 3.7,12)

Când noi cerem de la Domnul, ca El să ne dea ceva, (Matei 7.7)
Trebuie ca să fim siguri, că e după voia Sa. (1 Ioan 5.14-15)
Şi apoi, cu-acea nădejde, că-n Domnul ne-am încrezut, (Matei 21.22; Iacov 1.6-8)
Noi să-I mulţumim de-acuma, c-am primit ce I-am cerut. (Marcu 11.23-24)

De-am îndeplinit pe prima din condiţii, hai s-aflăm (Matei 8.10,13)
Ce mai e de trebuinţă, cu credinţa să-mbinăm. (2 Petru 1.5-8)
Astfel, Domnul nostru spus-a, că ce-I cerem ne va da (Ioan 16.23-24)
Dacă în El vom rămâne, şi-n învăţătura Sa. (Ioan 15.7)

Pentru a vedea de-n Domnul, am rămas cu-adevărat, (Ioan 15.4-6)
Opt condiţii trebui-va să avem noi de testat. (Iov 23.10)
Iar de nu-s îndeplinite, sunt motive totodat’ (Ps. 66.18)
Pentru care-n rugăciune, ce-am cerut, El nu ne-a dat. (Is. 1.15; Ier. 14.12)

Iar condiţia a doua, ce-o avem noi de testat (Dan. 11.35)
Pentru a primi ce cerem: e traiul fără păcat. (Is. 59.2; Ioan 9.31)
Apoi: trebuie să facem, tot ce porunceşte El, (Prov. 28.9; 1 Ioan 3.22,24)
Dragostea adevărată să ne fie-al vieţii ţel. (Ps. 91.14-15; 1 Ioan 4.16)

Să aducem multă roadă, cu El să ne-mpărtăşim, (Ioan 6.56; 15.4-5,16)
Şi călăuziţi de Duhul, doar ca El noi să trăim. (Iuda 20; Ef. 6.18; 1 Ioan 4.13; 2.6)
Iar condiţia a noua, e să Îl mărturisim. (Matei 28.19-20; 1 Ioan 4.15)
Apoi, în frica de Domnul, viaţa noastră s-o trăim. (Ps. 145.19; Ioan 9.31)

Apoi e neprihănirea, şi iertarea va urma. (Ps. 34.15,17; Iacov 5.16; Marcu 11.25)
Condiţia următoare, e să facem voia Sa. (Ioan 9.31)
Cea de-a paisprezecea este: ca să fim evlavioşi, (Ps. 32.6; Evrei 5.7)
Iar smerenia urmează, şi să fim cât mai miloşi. (2 Cron. 7.14; Prov. 21.13)

Apoi modul de-mbrăcare, şi-apoi modul cum postim, (1 Tim. 2.9-10; Matei 17.21)
Şi apoi, în rugăciune, cât mai mulţi să ne unim. (Matei 18.19-20; F.A. 4.24-33)
Iată cea de-a douăzecea: faceţi rugăciuni fierbinţi. (Ps. 17.1; Matei 23.14)
Apoi toată comportarea, să fie de oameni sfinţi. (1 Sam. 1.1-28; Matei 15.21-28)

Cuvântul ce defineşte ultima condiţie, (Iacov 5.17)
Ce-a de-a douăzeci şi doua, este repetiţie. (2 Cor. 8.4; Ef. 6.18; 1 Tim. 5.5)
Căci Domnul Isus ne-nvaţă, ca mereu să stăruim, (Matei 7.7-11; Luca 11.5-10)
Când cu ale noastre cereri, la Domnul nostru venim. (F.A. 1.14; 2.42; 6.4; 12.5)

Dacă ceea ce noi cerem, nu e după voia Sa, (Iacov 4.3)
N-avem cum s-avem nădejde, că El totuşi ne va da. (Matei 20.20-23)
Uneori venim la Domnul cu ale noastre nevoi (2 Sam. 12.15-23)
Şi îi cerem să ne-ajute, aşa cum am dori noi. (Is. 55.8-9; Ioan 13.6-8)

Însă Domnul nu primeşte sfaturi de la nici un om, (Rom. 11.33-34)
Căci e singurul ce este absolut autonom. (Ps. 135.6; Is. 43.13)
Iar problema ce I-am dat-o, desigur că va primi, (Rom. 8.28)
Cea mai bună rezolvare, dintre toate ce pot fi. (Ecl. 3.14; Ef. 3.20)

După ce-am adus la Domnul, ceea ce ne frământa (1 Petru 5.7)
Şi ştim sigur că de-acuma, problema e-n mâna Sa, (Ps. 37.5; 55.22)
Să stăm liniştiţi întruna, căci dac-am rămas în El, (Ps. 5.3; Ioan 15.7)
Cu Domnul ieşi-vom teferi din probleme de-orice fel. (Ioan 11.1-45)

De-am îndeplinit aievea, tot ce Domnul ne-a cerut, (Iacov 1.22,25)
Şi ne-aflăm în permanenţă sub al Domnului sfânt scut, (Ef. 6.16)
Dar nu am primit ce cerem, este bine de ştiut, (Matei 26.36-46; Marcu 14.32-42)
Că Domnul chiar nu doreşte să ne dea ce I-am cerut. (2 Cor. 12.7-10)

Iar de se întâmplă astfel, chiar de ne e foarte greu, (Matei 27.46)
Trebuie să ne supunem, doar voii lui Dumnezeu. (Matei 6.10)
Pe Domnul Isus, tot timpul să-L avem ca sfânt model, (Evrei 12.2)
„Fie voia Ta, să spunem”, aşa cum a spus şi El. (Matei 6.10; Luca 22.42)

Domnul mi-a dat această utilă poezie, pentru a arăta câteva dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un om, pentru a primi un răspuns de la Dumnezeu, la rugăciunuile sale. Dacă poezia vă place, puteţi să-mi confirmaţi acest lucru la adresa : mihaildimitriu@yahoo.com http://www.ghidulcrestinului.go.ro

2 comentarii

  1. Slavit sa fie Domnul ! Aceasta poiezie este strict necesara pentr a invata cum sa ne rugam ,atat pentru un crestin, cat si Bisericii Domnului Isus.Va binecuvintez in numeleDomnului. Cei intelepti vor straluci ca stralucirea cerului,si cei ce vor invata pe multi sa umble in neprihanire,vor straluci ca stelele in veac,si in veci de veci.(Daniel 12;3) Continuati si ve-ti fii binecuvantat!

Comenteaza

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s