Ieşi acum din Babilon! (Apoc. 18.2-4)


Ieşi acum din Babilon! (Apoc. 18.2-4) de Mihail Dimitriu poet și scriitor creștin Poporul Domnului de azi (2 Cor. 6.14-17) E răspândit prin Babilon. (2 Cor. 5.11; Gal. 2.4; 2 Tes. 3.6,11) Şi e uşor ca tu să cazi, (2 Petru 2.2,20-22) Când rău îţi e al tău şablon! (Matei 23.1-33; 2 Petru 2.1-3,12-22) R: Poruncit-a Dumnezeu: (Is. 48.17-20; Ier. 51.1-6) Ieşi acum din Babilon! (Is. 52.11; Ier. 51.6) Ieşi acum poporul Meu! (Apoc. 18.4) Căci nu-i al tău etalon! (Apoc. 18.2) Deşi Domnul clar a grăit: (Matei 28.18) Ca toţi să fie învăţaţi, (Matei 28.19) Tot ceea ce a poruncit, (Matei 28.20) Rari sunt învăţători curaţi. (2 Tim. 3.7,13; 4.3-4) Îngustă-i calea către rai, (Matei 7.13) Şi rari sunt cei ce merg pe ea. (Matei 7.14) Poporul aţipit e, vai! (Matei 25.5) Şi-i legănat pe calea-i rea! (Is. 65.2) Au fost mulţimi de ucenici, (Apoc. 18.20) … Mai mult