Sectele religioase


Din perspectiva creştinismului, sectele pot fi definite ca orice fel de grup care are o formă religioasă, dar care nu-L recunoaşte pe Isus Hristos ca unicul Fiu al lui Dumnezeu. Walter R. Martin a afirmat în „Impărăţia Sectelor” că o sectă „este un grup religios care diferă în mod semnificativ în una sau mai multe privinţe ale crezului sau practicii de acele grupuri religioase care sunt privite ca expresii normative ale religiei în cultură noastră.” Ele pot fi orientate în jurul unei personalităţi sau a unei „revelaţii” sau „interpretări” a unei persoane.

De exemplu, Martorii lui Iehova sunt, în cea mai mare parte, urmaşii interpretării şi învăţăturii lui Charles T. Russell şi J.F. Rutherford. Mormonii sunt urmaşii interpretării şi învăţăturii lui Joseph Smith şi Brigham Young.

Astăzi în lume sunt multe religii. Fiecare grup spune că religia lor este cea adevărată. Totuşi, dacă doreşti să-L cunoşti pe adevăratul şi viul Dumnezeu, trebuie să primeşti Cuvântul lui Dumnezeu cu toată puterea minţii şi să verifici Scripturile zilnic, pentru ca să afli dacă „ce se spune este adevărat” (Fapte 17:11b).

Ce spune Scriptura?

  • „Poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii” (Psalmul 119:104).
  • „Dacă va zice cineva atunci: Iată, Hristosul este aici, sau iată-L acolo, să nu-l credeţi. Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Păziţi-vă; iată că vi le-am spus toate dinainte” (Marcu 13:21-23).
  • „Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor” (2 Corinteni 11:13-15).

Cum recunosti o sectă?

Când cunoşti adevărul autentic, vei recunoaşte cu uşurinţă cel „mai puţin autentic”. Ia Biblia ca valoare în simplitatea ei. Cercetează Biblia pentru a judeca dacă o învăţătură este una de sectă. Vezi dacă deviază de la Cuvântul lui Dumnezeu ca să pervertească învăţătura clară despre importanţa chestiunii credinţei şi practicii. Aceste chestiuni includ: Doctrina lui Dumnezeu (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt); cerul; iadul; Satana; mântuirea; botezul; botezul cu Duhul Sfânt; probleme referitoare la neprihănirea şi sfinţenia lui Dumnezeu; a doua venire a lui Hristos; învierea din morţi şi recunoaşterea Bibliei ca şi ghid şi adevăr pentru credinţă şi practică.

Una din modalităţile de identificare a unei secte este că de cele mai multe ori nu învaţă faptul că Isus Hristos este unicul Fiu al lui Dumnezeu, care El Însuşi este Dumnezeu manifestat în trup.

Un alt test este dacă persoana care este învăţătorul sau liderul grupului sau mişcării se promovează pe el însuşi ca fiind egal sau chiar mai mare decât Isus, sau promovează loialitatea faţă de sine în aşa fel încât să ia din supunerea şi închinarea către Isus (2 Corinteni 10: 10, 18; 11:3, 4).

Sectele orientate spre creştinism includ: Biserica Sfinţilor de pe Urmă sau Biserica Reorganizată a Sfinţilor de pe Urmă (cunoscută şi ca Mormoni); Biserica Internaţională a lui Dumnezeu (Armstrongism); Ştiinţa Creştină; Unitate; Unitarianism (diferite grupuri); Calea Internaţională (nu toate grupurile folosesc termenul „Calea”); Societatea Rosicruciană a Americii; Bahai; Hare Krishna; Scientologie; Biserica Unificată („Moonies”); aşa-numiţii „Copii ai lui Dumnezeu” conduşi de „Moses” Berg; Martorii lui Iehova şi alte grupuri ataşate acestora a căror învăţătură trebuie pusă sub semnul întrebării. Unele grupuri oculte amestecă creştinismul în învăţăturile lor, de multe ori înşelând oamenii, făcându-i să-i urmeze: Asociaţia pentru cercetare şi iluminare (ACI); Teosofie; Vrăjitorie şi altele.

De asemenea, feriţi-vă de grupuri care urmează „Cabalismul”, acestea având jurăminte secrete şi de cele mai multe ori sângeroase; Meditaţie Transcedentală; Misticism Oriental (incluzând yoga şi diferite zeităţi) şi altele care ar adăuga creştinismul practicilor şi credinţelor lor religioase.

Dacă ai fost prins în unul din aceste grupuri, pocăieşte-te, renunţă la implicarea cu ei. Cheamă Numele lui Isus pentru a cere iertare şi curăţire (1 Ioan 1:9) şi cere botezul cu Duhul Sfânt (Fapte 1:8).

Fii parte dintr-o biserică care recunoaşte Duhul Sfânt şi este orientată pe Biblie şi rugăciune şi unde Biblia este singura lege pentru credinţă şi practică (Fapte 17:11b).  Pentru a renunţa la credinţa şi activităţile sectelor, trebuie să alegi să schimbi obiceiurile care se raportează la activitatea sectei. Îndepărtează toate cărţile, casetele, fetişurile (2 Împ.19:18, Isaia 37:19).

Vechile obiceiuri (ex: meditaţie exagerată, specifică sectei) purtate în noua viaţă de creştin (ex: în rugăciune) tind să înşele şi să slăbească rezistenţa la viitoarele atacuri satanice, aşa cum hipnotismul slăbeşte abilitatea de a rezista la repetate şedinţe de hipnotism. 

În timp ce te rogi

Pocăieşte-te de implicarea în sectă. Dacă te găseşti în situaţia că nu te poţi pocăi, trebuie să cauţi ajutor pentru a te elibera de sub spiritele sectelor. Roagă-te pentru călăuzire spirituală. Roagă-te ca Duhul Sfânt să te conducă într-o biserică care învaţă adevărul biblic.
Referinte / Temă de casă 

Citeşte cartea “Împărăţia Sectelor”, de Walter Martin

Galateni 1:8,9                                       Avertisment în ce priveşte învăţăturile nebiblice
2 Corinteni 11:13-15                           Apostoli Falşi
Marcu 13:21-23                                    Mesia falşi
2 Timotei 4:1-5                                     Corectarea spre învăţătura corectă
Deuteronom 13:1-5, 18:20,22           Avertizare despre profeţii şi visătorii falşi
Ieremia 23                                             Distrugerea pastorilor necredincioşi

Reclame

Comenteaza

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s