Citeste Biblia intr’un an


LUNA#11 Geneza 1,2
2 Geneza 3-5
3 Geneza 6-9
4 Geneza 10,11
5 Geneza 12-15
6 Geneza 16-19
7 Geneza 20-22
8 Geneza 23-26
9 Geneza 27-29
10 Geneza 30-32
11 Geneza 33-36
12 Geneza 37-39
13 Geneza 40-42
14 Geneza 43-46
15 Geneza 47-50
16 Iov 1-4
17 Iov 5-7
18 Iov 8-10
19 Iov 11-13
20 Iov 14-17
21 Iov 18-20
22 Iov 21-24
23 Iov 25-27
24 Iov 28-31
25 Iov 32-34
26 Iov 35-37
27 Iov 38-42
28 Exodul 1-4
29 Exod 5-7
30 Exod 8-10
31 Exod 11-13
LUNA #2 1 Exod 14-17
2 Exod 18-20
3 Exod21-24
4 Exod 25-27
5 Exod 28-31
6 Exod 32-34
7 Exod 35-37
8 Exod 38-40
9 Levitic 1-4
10 Levitic 5-7
11 Levitic 8-10
12 Levitic 11-13
13 Levitic 14-16
14 Levitic 17-19
15 Levitic 20-23
16 Levitic 24-27
17 Numeri 1-3
18 Numeri 4-6
19 Numeri 7-10
20 Numeri 11-14
21 Numeri 15-17
22 Numeri 18-20
23 Numeri 21-24
24 Numeri 25-27
25 Numeri 28-30
26 Numeri 31-33
27 Numeri 34-36
28 Deuteronom 1-3
LUNA #31 Deuteronom 4-6
2 Deuteronom 7-9
3 Deuteronom 10-12
4 Deuteronom 13-16
5 Deuteronom 17-19
6 Deuteronom 20-22
7 Deuteronom 23-25
8 Deuteronom 26-28
9 Deuteronom 29-31
10 Deuteronom 32-34
11 Josua 1-3
12 Josua 4-6
13 Josua 7-9
14 Iosua 10-12
15 Iosua 13-15
16 Iosua 16-18
17 Iosua 19-21
18 Iosua 22-24
19 Judecatori 1-4
20 Judecatori 5-8
21 Judecatori 9-12
22 Judecatori 13-15
23 Judecatori 16-18
24 Judecatori 19-21
25 Rut 1-4
26 1 Samuel 1-3
27 1 Samuel 4-7
28 1 Samuel 8-10
29 1 Samuel 11-13
30 1 Samuel 14-16
31 1 Samuel 17-20
LUNA #41 1 Samuel 21-24
2 1 Samuel 25-28
3 1 Samuel 29-31
4 2 Samuel 1-4
5 2 Samuel 5-8
6 2 Samuel 9-12
7 2 Samuel 13-15
8 2 Samuel 16-18
9 2 Samuel 19-21
10 2 Samuel 22-24
11 Psalm 1-3
12 Psalm 4-6
13 Psalm 7-9
14 Psalm 10-12
15 Psalm 13-15
16 Psalm 16-18
17 Psalm 19-21
18 Psalm 22-24
19 Psalm 25-27
20 Psalm 28-30
21 Psalm 31-33
22 Psalm 34-36
23 psalm 37-39
24 Psalm 40-42
25 Psalm 43-45
26 Psalm 46-48
27 Psalm 49-51
28 Psalm 52-54
29 Psalm 55-57
30 Psalm 58-60
LUNA #5 1 Psalm 61-63
2 Psalm 64-66
3 Psalm 67-69
4 Psalm 70-72
5 Psalm 73-75
6 Psalm 76-78
7 Psalm 79-81
8 Psalm 82-84
9 Psalm 85-84
10 Psalm 88-90
11 Psalm 91-93
12 Psalm 94-96
13 Psalm 97-99
14 Psalm 100-102
15 Psalm 103-105
16 Psalm 106-108
17 Psalm 109-111
18 Psalm 112-114
19 Psalm 115-118
20 Psalm 119
21 Psalm 120-123
22 Psalm 124-126
23 Psalm 127-129
24 Psalm 130-132
25 Psalm 133-135
26 Psalm 136-138
27 Psalm 139-141
28 Psalm 142-144
29 Psalm 145-147
30 Psalm 148-150
31 1 Împarati 1-4
LUNA #6 1 Proverbe 1-3
2 Proverbe 4-7
3 Proverbe 8-11
4 Proverbe 12-14
5 Proverbe 15-18
6 Proverbe 19-21
7 Proverbe 22-24
8 Proverbe 25-28
Proverbe 29-31
10 Eclesiastul 1-3
11 Eclesiastul 4-6
12 Eclesiastul 7-9
13 Eclesiastul 10-12
14 Cântarea cântarilor 1-4
15 Cântarea cântarilor 5-8
16 1 Împarati 5-7
17 1 Împarati 8-10
18 1 Împarati 11-13
19 1 Împarati 14-16
20 1 Împarati 17-19
21 1 Împarati 20-22
22 2 Împarati 1-3
23 2 Împarati 4-6
24 2 Împarati 7-10
25 2 Împarati 11-14:20
26 Ioel 1-3
27 2 Împarati 14:21-25
Iona 1-4
28 2 Împarati 14:26-29
Amos 1-3
29 Amos 4-6
30 Amos 7-9
LUNA #71 2 Împarati 15-17
2 Osea 1-4
3 Osea 5-7
4 Osea 8-10
5 Osea 11-14
6 2 Împarati 18,19
7 Isaia 1-3
8 Isaia 4-6
9 Isaia 7-9
10 Isaia 10-12
11 Isaia 13-15
12 Isaia 16-18
13 Isaia 19-21
14 Isaia 22-24
15 Isaia 25-27
16 Isaia 28-30
17 Isaia 31-33
18 Isaia 34-36
19 Isaia 37-39
20 Isaia 40-42
21 Isaia 43-45
22 Isaia 46-48
23 Isaia 49-51
24 Isaia 52-54
25 Isaia 55-57
26 Isaia 58-60
27 Isaia 61-63
28 Isaia 64-66
29 Mica 1-4
30 Mica 5-7
31 Naum 1-3
LUNA #81 2 Împarati 20,21
2 Tefania 1-3
3 Habacuc 1-3
4 2 Împarati 22-25
5 Obadia, Jeremia 1,2
6 Ieremia 3-5
7 Ieremia 6-8
8 Ieremia 9-12
9 Ieremia 13-16
10 Ieremia 17-20
11 Ieremia 21-23
12 Ieremia 24-26
13 Ieremia 27-29
14 Ieremia 30-32
15 Ieremia 33-36
16 Ieremia 37-39
17 Ieremia 40-42
18 Ieremia 43-46
19 Ieremia 47-49
20 Ieremia 50-52
21 Plângerile 1-5
22 1Cronici 1-3
23 1Cronici 4-6
24 1Cronici 7-9
25 1Cronici 10-13
26 1Cronici 14-16
27 1Cronici 17-19
28 1Cronici 20-23
29 1Cronici 24-26
30 1Cronici 27-29
31 2Cronici 1-3
LUNA #9 1 2Cronici 4-6
2 2Cronici 7-9
3 2Cronici 10-13
4 2Cronici 14-16
5 2Cronici 17-19
6 2Cronici 20-22
7 2Cronici 23-25
8 2Cronici 26-29
9 2Cronici 30-32
10 2Cronici 33-36
11 Ezechiel 1-3
12 Ezechiel 4-7
13 Ezechiel 8-11
14 Ezechiel 12-14
15 Ezechiel 15-18
16 Ezechiel 19-21
17 Ezechiel 22-24
18 Ezechiel 25-27
19 Ezechiel 28-30
20 Ezechiel 31-33
21 Ezechiel 34-36
22 Ezechiel 37-39
23 Ezechiel 40-42
24 Ezechiel 43-45
25 Ezechiel 46-48
26 Daniel 1-3
27 Daniel 4-6
28 Daniel 7-9
29 Daniel 10-12
30 Estera 1-3
LUNA #10 1 Estera 4-7
2 Estera 8-10
3 Ezra 1-4
4 Hagai 1,2,
Zaharia 1,2
5 Zaharia 3-6
6 Zaharia 7-10
7 Zaharia 11-14
8 Ezra 5-7
9 Ezra 8-10
10 Neemia 1-3
11 Neemia 4-6
12 Neemia 7-9
13 Neemia 10-13
14 Maleahi 1-4
15 Matei 1-4
16 Matei 5-7
17 Matei 8-11
18 Matei 12-15
19 Matei 16-19
20 Matei 20-22
21 Matei 23-25
22 Matei 26-28
23 Marcu 1-3
24 Marcu 4-6
25 Marcu 7-10
26 Marcu 11-13
27 Marcu 14-16
28 Luca 1-3
29 Luca 4-6
30 Luca 7-9
31 Luca 10-13
LUNA #111 Luca 14-17
2 Luca 18-21
3 Luca 22-24
4 Ioan 1-3
5 Ioan 4-6
6 Ioan 7-10
7 Ioan 11-13
8 Ioan 14-17
9 Ioan 18-21
10 Fapte 1,2
11 Fapte 3-5
12 Fapte 6-9
13 Fapte 10-12
14 Fapte 13,14
15 Iacov 1,2
16 Iacov 3-5
17 Galateni 1-3
18 Galateni 4-6
19 Fapte 15-18:11
20 1Tesaloniceni 1-5
21 2Tesaloniceni 1-3, Fapte18:12-19:10
22 1Corinteni 1-4
23 1Corinteni 5-8
24 1Corinteni 9-12
25 1Corinteni 13-16
26 Fapte 19:11-20:1,
2Corinteni 1-3
27 2Corinteni 4-6
28 2Corinteni 7-9
29 2Corinteni 10-13
30 Fapte 20:2,
Romani 1-4
LUNA #121 Romani 5-8
2 Romani 9-11
3 Romani 12-16
4 Fapte 20:3-22:30
5 Fapte 23-25
6 Fapte 26-28
7 Efeseni 1-3
8 Efeseni 4-6
9 Filipeni 1-4
10 Coloseni 1-4
11 Evrei 1-4
12 Evrei 8-10
13 Evrei 8-10
14 Evrei 11-13
15 Filimon, 1Petru 1,2
16 1Petru 3-5
17 2Petru 1-3
18 1Timotei 1-3
19 1Timotei 4-6
20 Tit 1-3
21 2Timotei 1-4
22 1 Ioan 1,2
23 1 Ioan 3-5
24 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda
25 Apocalipsa 1-3
26 Apocalipsa 4-6
27 Apocalipsa 7-9
28 Apocalipsa 10-12
29 Apocalipsa 13-15
30 Apocalipsa 16-18
31 Apocalipsa 19-22

Comenteaza

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s