Raspunsuri despre ingeri, demoni si sfarsitul vremurilor


1. CE SUNT ÎNGERII?

Îngerii sunt fiinţe spirituale create de Dumnezeu pentru a-L sluji. Ei sunt fiinţe foarte puternice care funcţionează ca şi mesageri ai lui Dumnezeu. Sunt multe exemple în Biblie în care îngerii se arată oamenilor şi spun: „Am venit ca mesager al lui Dumnezeu”. Noul Testament ne spune că sunt şi duhuri slujitoare trimise să aibă grijă de fiinţele umane care sunt moştenitorii mântuirii (Evrei 1:14). Isus pare să indice faptul că copiii mici au îngeri desemnaţi pentru a-i proteja, pentru că El a spus că îngerii lor privesc la faţa lui Dumnezeu (Matei 18:10).


Deci conceptul de îngeri păzitori îşi are baza în Biblie. Pe lângă îngerii slujitori, mai sunt şi arhanghelii – îngeri prinţi cum este Mihail (Iuda 9), care se pare că reprezintă o întreagă naţiune (Daniel 10:13).

Deşi nu ştim sigur cum arată îngerii, Biblia menţionează câteva trăsături angelice. Primul capitol din Ezechiel spune despre o viziune în care profetul a văzut un grup de îngeri care erau aşa de sfinţi încât păreau ca flăcări de foc. Aceste creaturi păreau a fi ca oamenii, totuşi aveau 4 aripi şi multe feţe (Ezechiel 1:5-6).  Ei răspund instantaneu la Duhul lui Dumnezeu. Cartea Isaia menţionează îngerii numiţi „serafimi” care au 6 aripi (Isaia 6:2,6).

Un alt grup de îngeri sunt cei numiţi „heruvimi”. După cum se pare, heruvimii au fost prezenţi pentru a acoperi sfinţenia lui Dumnezeu Însuşi. Aripile lor formau tronul pentru prezenţa lui Dumnezeu pe capacul chivotului legământului (Exod 25:18-22).

Îngerii sunt creaturi magnifice, departe de imaginea heruvimilor reprezentaţi în operele renascentiste ca nişte copilaşi mici şi grăsuţi. Puterea lor este aşa de mare încât doar un singur înger a fost capabil să distrugă 185.000 de soldaţi asirieni într-o singură noapte (2 Împăraţi 19:35).  Prezenţa lor este aşa de copleşitoare încât cei care îi văd cad la pământ inconştienţi sau se prostern în mod voluntar (Daniel 10:9).

2.  CE ESTE UN DEMON?

Un demon este un înger căzut. Când Satana, care a fost cel mai mare înger, a fost în rebeliune împotriva lui Dumnezeu, a atras un număr mare de îngeri în această rebeliune. Când totul a eşuat, ei au fost aruncaţi din cer. Aceşti îngeri sunt acum demoni (Isaia 14:12-15; Ezechiel 28:12-19; Luca 10:18; Apocalipsa 12:3-9; Matei 12:43,45; 25:11; 2 Petru 2:4; Efeseni 6:12; Iuda 6).

În acelaşi mod în care îngerii ating culmile spiritualităţii, demonii au abilitatea de a atinge culmile urii, amărăciunii şi perversiunii. Demonii par a fi interesaţi în a chinui oamenii, posedându-i şi îndepărtându-i de Dumnezeu şi adevărul Lui.  Deşi pofta, homosexualitatea, beţiile, lăcomia şi vrăjitoria sunt expresii ale naturii păcătoase, aceste lucruri pot fi de asemenea expresii ale activităţii demonice în vieţile oamenilor. Sunt convins că multe din practicile sexuale vulgare, cum sunt masochismul şi pedofilia au rădăcini demonice. În mod similar, schizofrenia (personalitate împărţită) poate fi o boală mentală, dar de asemenea poate fi cauzată de posesia demonică. Cred că Adolf Hitler şi Karl Marx au fost sub influență demonică.

Aşa cum peste îngeri sunt arhangheli şi puteri mai mari, demonii sunt conduşi de aşa numitele „principalităţi şi puteri”. Este posibil ca un demon prinţ să aibă sub control New York, Detroit, St. Louis, sau orice alt oraş. Anumite păcate sunt predominante în anumite oraşe. Un oraş poate avea o creştere rapidă a homosexualităţii, în timp ce altul poate fi hărţuit de pofte excesive. În altul, poate fi vrăjitoria sau spiritismul. Oraşe şi naţiuni, pot fi apăsate şi legate de puteri demonice. Acest lucru poate explica toleranţa poporului german faţă de încercarea lui Hitler şi a Naziştilor de a extermina toţi evreii din Europa.  Există un conflict în lumea invizibilă între mesagerii loiali lui Dumnezeu şi hoardele demonice.

În minunata Sa ordine, Dumnezeu foloseşte rugăciunile poporului Său pentru a restrânge activitatea demonică şi a direcţiona acţiunile puterilor angelice pentru a controla demonii. Cartea Daniel ne spune despre lupta dintre arhanghelul Mihail şi demonul „Prinţul Persiei” (Daniel 10:12-13,20).
Biblia spune că „Cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Credinciosul, având Duhul Sfânt în el, are putere peste toţi demonii. Când Isus Hristos a trimis apostolii în misiune, a spus că le-a dat putere (exousia) peste toate puterile (dunamis) vrăjmaşului (Luca 10:19). Autoritatea Lui Isus este mai mare decât puterea satanică. Când s-au întors, ucenicii au povestit cum au scos demonii, dar Domnul a spus: „să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în cer” (Luca 10:20).

Credinciosul are o autoritate nelimitată peste demoni în Numele lui Isus, dar această autoritate nu se compară cu gloria şi autoritatea pe care le vom afla în ceruri.

3. CÂT DE PUTERNIC ESTE SATANA?

În mesajul adresat regelui Tirului, dar foarte clar sugerat pentru Satana, avem aceste cuvinte: „ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvârşit în frumuseţe… erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, şi cu aur… erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine” (Ezechiel 28:12-15).  Şi în Isaia: „Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiul al zorilor!… Tu ziceai în inima ta: ‚Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu … voi fi ca Cel Prea Înalt’” (Isaia 14:12-14).

Satana a fost cea mai măreaţă fiinţă creată. Este extraordinar de puternic. Este de asemenea subtil, înşelător, meschin şi urăşte dincolo de imaginaţie. Isus l-a numit „prinţul acestui pământ” şi „tatăl minciunii” (Ioan 8:44).  Lucifer înseamnă „cel luminat”. Satana înseamnă „adversarul”. Beelzebul înseamnă „domnul muştelor” sau „domnul fără odihnă”. Apollion înseamnă „distrugătorul”. Apostolul Petru a spus că  diavolul este ca un leu care caută pe cine să înghită (1 Petru 5:8). Creştinii trebuie să îşi amintească că Satana apare ca „un înger al luminii” – foarte frumos, seducător şi atrăgător (2 Corinteni 11:14).  La început, el nu arată ca o creatură deformată, hidoasă. Aceasta urmează după o vreme. În ciuda şireteniei şi puterii lui Satana, fiecare creştin are puterea în Numele lui Isus, să-i reziste şi să-l biruiască. Isus a dat ucenicilor Săi autoritate peste toate puterile vrăjmaşului! (Luca 10:19; 1 Ioan 3:8; Iacov 4:7).

satan

4. CE SE VA ÎNTÂMPLA CU SATANA?

Câteva lucruri se vor întâmpla cu Satana. Biblia spune că el vine pe pământ, ştiind că are un timp foarte limitat (Apocalipsa 12:12).  Pentru că ştie că zilele îi sunt numărate, va fi plin de mânie. Vom vedea manifestările lui în această lume care vor fi înfricoşătore pentru cei ce nu-L cunosc pe Isus. Deja am văzut câteva manifestări hidoase de putere demonică. De exemplu, cred că Adolf Hitler a fost posedat şi crimele teribile comise împotriva umanităţii au fost o manifestare satanică. Mai cred că Karl Marx a fost un preot satanic şi că hidoasa lui filozofie, care are ca rezultat masacrul a zeci de milioane de oameni, este clar bazată pe satanism. Persecuţiile persoanelor inocente în lagărele Uniunii Sovietice şi a altor ţări comuniste sunt manifestări de cruzime supranaturală. În viitor poate vom vedea o afluenţă a răului care va încerca să distrugă toţi martorii lui Dumnezeu de pe pământ.  Un alt lucru care se va întâmpla cu Satana este că el va poseda o fiinţă umană care este cunoscută ca „fiara” sau „Anticristul”, care va deveni un dictator mondial. Această persoană va exercita puterea în numele lui Satana timp de cel puţin 3 ani şi jumătate (Apocalipsa 13:4-8).

Va mai fi o încercare de a organiza o împărăţie satanică pe pământ, cu toate modurile de expunere a semnelor şi minunilor pentru a sprijini autoritatea Anticristului. În sfârşit, oamenilor li se va spune să se închine acestei creaturi. În acel moment, va fi o revoltă împotriva lui Dumnezeu şi se va încerca distrugerea Israelului. Dar când aceste lucruri se vor întâmpla, Isus Hristos se va întoarce pe pământ şi va distruge Anticristul. Diavolul va fi legat pentru o mie de ani (Apocalipsa 20:1-3).

În acel timp, vom avea o perioadă de pace pe pământ. Oamenii nu vor mai fi sub opresie demonică. Va fi un timp al dragostei, fraternităţii şi nu va fi război; chiar şi animalele vor trăi în pace. Dar la finele acelor ani, după ce omul a văzut paradisul care rezultă atunci când voia lui Dumnezeu este făcută pe pământ, diavolul va fi eliberat pentru ultima dată. El va conduce un ultim asalt către Dumnezeu, dar va pierde şi va fi aruncat în iazul cu foc. El şi îngerii lui vor fi acolo pentru eternitate fără posibilitate de scăpare (Apocalipsa 20:7-10).

5. CE ESTE POSEDAREA DEMONICĂ?

Posedarea este un atac la fiinţa umană la un aşa grad încât individul este controlat în totalitate sau în parte de către demoni (Matei 8:28-32; Marcu 1:23-27, 7:24-30; Luca 9:37-42).

Persoana care este posedată poate manifesta calităţi demonice pentru un timp şi în momentul următor să fie în toată deplinătatea facultăţilor mintale. Boala cunoscută ca schizofrenie poate fi, în anumite cazuri, posedare demonică. Acesta poate fi cazul în care, în anumite instanţe, persoana poate vorbi cu o altă voce şi se poartă în mod bizar. Acum este o persoană bună, calmă, normală şi în următorul minut se poate înfuria, urla, poate face spumă la gură şi vocea să-i fie total schimbată, blestemând pe Dumnezeu. Ocazional, persoana posedată aude voci – voci care spun să omoare, să se sinucidă sau să iniţieze diferite feluri de păcate. Asemenea oameni pot avea pofte incontrolabile. Pot avea dorinţa de a se răni pe ei înşişi. Masochismul, sadismul şi alte practici sexuale perverse sunt adesea rezultatul unei posesiuni demonice.

Posesia demonică se poate manifesta în multe feluri, dar scopul demonilor este să devalorizeze, să murdărească şi în final să distrugă fiinţa umană care a fost creată în chipul lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce Satana vrea să facă: să-L atace pe Dumnezeu distrugând pe aceia care sunt preţioşi în ochii Lui.  Totuşi, oamenii care-l slujesc pe Satana – sataniştii şi cei ce i se închină – vor fi în final distruşi chiar de acela pe care-l venerează. Este interesant de observat că oamenii care s-au oferit voluntari pentru a-l sluji pe Satana – ghicitorii, spiritiştii, vrăjitoarele, vrăjitorii, şi sataniştii – vor fi consumaţi de Satana însuşi. Nu numai că vor împărtăşi ultima pedeapsa dată de Dumnezeu pentru Satana, dar vor fi chinuiţi şi devalorizaţi de către acesta înainte de judecata finală.

6. POT FI CREŞTINII POSEDAŢI?

Dacă creştinii pot fi posedaţi sau nu este un subiect controversat. Îmi amintesc de un incident din propria mea viaţă când stăteam la un motel în apropiere de Seattle, Washington. Într-o dimineaţă, pe când eram în faza de trezire, am simţit o depresie îngrozitoare. Am simţit că toţi sunt împotriva mea, că oamenii din jurul meu sunt slabi, şi că tot ceea ce am făcut se destrăma bucată cu bucată. Descurajarea m-a copleşit ca un nor negru. În timp ce mă luptam să mă trezesc, am realizat că eram sub atac demonic. Am preluat controlul imediat şi am spus: ”Satana, în Numele lui Isus, pleacă.” În momentul în care am spus acest lucru, mintea mi-a fot eliberată şi disperarea m-a lăsat. Am realizat mai târziu că zona Seattle – Tacoma avea cea mai înaltă rată de sinucideri din naţiune. Spiritul care m-a atacat era un spirit de sinucidere, genul de influenţă care conducea spre aşa o depresie încât persoana respectivă dorea să se sinucidă. Am fost într-o zonă unde mulţi au fost dominaţi de un astfel de demon. Dacă nu realizam cu ce anume mă confruntam, puteam intra într-o depresie foarte adâncă din care aș fi ieșit cu greu. Chiar şi creştinii umpluţi cu Duhul Sfânt sunt supuşi acestui gen de influenţă demonică în minţile sau trupurile lor (1 Tesaloniceni 5:23).

Totuşi, cred că dacă duhurile noastre sunt unite cu Isus Hristos nu se poate ca un demon să ne posede. Am dat duhurile noastre Duhului Sfânt care le păzeşte şi care este mai puternic decât demonii (1 Ioan 4:4; Apocalipsa 12:12). Deci, eu cred că este imposibil pentru un creştin să fie posedat în duhul său de către un demon.

7. CE ESTE EXORCIZAREA? CUM POŢI SCOATE AFARĂ DEMONII?

Exorcizarea este comandarea, în Numele lui Isus, unui demon să iasă afară dintr-un individ, o casă, sau oriunde se află. Exorcizarea este înfăptuită prin cuvintele rostite în Numele lui Isus, prin puterea Duhului Sfânt, şi este făcută simplu şi rapid (Fapte 16:16-18). Persoana care face exorcizarea trebuie să fie umplută cu Duhul Sfânt. Nu trebuie să aibă păcate nemărturisite, pentru că demonul va profita de orice slăbiciune (Fapte 19:13-16).  Deci, această persoană trebuie să fie lipsită de motive ulterioare, necurăţie sexuală, lăcomie, sau orice alt lucru care o poate lăsa descoperită în faţa vreunei acuzări a diavolului, care este acuzatorul fraţilor. Un alt avertisment: oamenii nu ar trebui să caute demonii sau să creeze demoni acolo unde nu există. Un credincios ar trebui să fie pregătit să confrunte demonii atunci când apare nevoia, dar nu ar trebui să meargă în căutarea unor astfel de întâlniri.

8. CONDUC SEDINŢELE SPIRITISTE, PLĂCILE OUIJA ŞI PREZICEREA VIITORULUI LA POSESIA DEMONICĂ?

Fără îndoială, diverse tipuri de implicare în ocult sunt un preludiu la posesia demonică. Copiii nu sunt conştienţi atunci când încep să joace anumite jocuri că o realitate demonică este în spatele lor. Jocul „Dungeons and Dragons” (Temniţe şi Dragoni) este bazat în mare măsură pe simboluri şi caractere demonice. Când oamenii încep să vizualizeze aceste lucruri, dau o invitaţie demonilor. În meditaţia transcedentală, mantrele pe care le rostesc sunt nume ale zeilor hinduşi. Dacă o persoană recurge la placa ouija pentru a cere călăuzire, acolo există posibilitatea înşelării de către un demon; o vizită la ghicitor va face acea persoană vulnerabilă unui spirit familiar (Levitic 20:6), etc. Toate aceste lucruri sunt păcate împotriva lui Dumnezeu, interzise de Biblie şi o potenţială sursă de posesie demonică.

9. CÂND VINE ISUS HRISTOS?

Nimeni nu poate spune cu siguranţă când va veni Isus, pentru că El afirmă clar că nici îngerii din cer nu cunosc acea zi (Marcu 13:32).  Nici un om nu cunoaşte ziua, iar Fiul lui Dumnezeu, când a fost pe pământ, nu a ştiut nici El. Tatăl din ceruri este singurul care cunoaşte ziua cu exactitate. Putem vedea anumite semne sau indicii (Matei 24:3; Luca 21:7) că venirea Lui se apropie. Isus a spus că vor fi războaie şi veşti de războaie, revoluţii, foamete, boli şi cutremure în foarte multe locuri (Matei 24:6-7; Luca 21:10-11).  Va fi o creştere a fărădelegii şi a anarhiei. Apostolul Pavel a spus că acea zi „nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (sau: omul păcatului); fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2:3-4).

Împreună cu omul păcatului va veni ceea ce se numeşte apostazia, sau renunţarea la credinţă. Mulţi dintre cei credincioşi se vor răci în credinţa lor (Matei 24:12).  Va fi o persecuţie a creştinilor şi un timp de necazuri generale. Eu cred că toate aceste lucruri se întâmplă cu o frecvenţă crescătoare.

Un alt eveniment care trebuia să se întâmple înainte de întoarcerea lui Isus a fost restabilirea statului Israel. Israelul care a fost la început, a dispărut de pe glob cu sute de ani în urmă. În 1948 un nou stat Israel a fost stabilit. Readunarea evreilor în Israel este un semn clar, atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament, că era noastră este pe cale de a se sfârşi. Isus a spus: „Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor” (Luca 21:24).  În 6 iunie 1967, pentru prima dată de când Ierusalimul a fost capturat de Nebucadneţar în 586 Î.C., evreii au luat controlul peste întregul oraş Ierusalim, astfel semnalând apropierea de sfârşit a puterii mondiale a neamurilor. Isus a spus că un lucru major care va vesti venirea Lui va fi proclamarea Evangheliei: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul” (Matei 24:14).

Acestea sunt semnele vremurilor. Trebuie să fim întotdeauna pregătiţi pentru întoarcerea Domnului. Dar nimeni nu cunoaşte ziua sau ora când acest lucru se va întâmpla.

10. CINE SAU CE ESTE ANTICRISTUL?

În cartea Apocalipsa se spune că un dictator se va înălţa din reînviatul Imperiu Roman. El va fi înzestrat cu puterea lui Satana însuşi şi va lua pentru sine prerogativele lui Dumnezeu (Apocalipsa 13:1-18). Apostolul Pavel a spus că va fi cineva care va sta în Templul lui Dumnezeu, pretinzând a fi Dumnezeu (2 Tesaloniceni 2:4). Apocalipsa amplifică acest subiect când vorbeşte despre un profet fals care va sta în faţa acestui dictator şi va face semne în numele lui, şi care de asemenea va face ca statuia dictatorului să facă miracole (Apocalipsa 13:13-15, 19:20).

Ştim că Apocalipsa a fost scrisă în timpul când creştinii au fost persecutaţi în Imperiul Roman. De asemenea ştim că împăraţilor romani le plăcea să se creadă dumnezei. Chiar au făcut statui care îi reprezentau şi le cereau oamenilor să li se închine. Întotdeauna există posibilitatea ca Anticristul să fie deja în lume. Cred că aceşti dictatori din vechime au fost numai o reprezentare a ultimului dictator mondial. Acest om va apare ca şi un mare lider, vorbind mari cuvinte de înţelepciune, şi va atrage toţi necreştinii să i se închine. Pentru ei, el va fi înţelepciunea care are răspunsuri la toate problemele lor (Apocalipsa 13:18).

Pentru ca acest Anticrist să vină în lumea modernă, trebuie să existe o cădere a sistemului actual. Vor trebui să existe căderi în economie, lege, ordine şi puterea structurilor statelor naţionale. O panică financiară va putea ajuta la pavarea drumului pentru el. La fel şi un război nuclear. Asemenea dezastre vor face ca oamenii să strige după un om al păcii, care va fi falsul Isus Hristos al lui Satana. Acest om va părea a fi Isus, până când va fi gata să-şi arate adevărata faţă. Apoi va fi incredibil de crud.  Va fi o combinaţie a lui Adolf Hitler, Iosif Stalin, Gingis Han, Mao Tse-Dun şi alţi dictatori care au măcelărit milioane de oameni. Anticristul va fi cel mai hidos exemplu de putere dictatorială pe care lumea a cunoscut-o vreodată. Amintiţi-vă că spiritul anticristului este în oricine încearcă să îndepărteze oamenii de Isus, spunând: „Închină-mi-te”. Spiritul anticristului este prezent acum în închinarea şi venerarea pe care o aducem guvernelor, dictatorilor, liderilor militari şi altor personalităţi. Umanismul care este predat în şcolile noastre, media şi cercurile intelectuale va conduce, în final, oamenii la Anticrist, pentru că el va fi înfăţişarea perfectă a umanismului.

11. ESTE NECESAR PENTRU CREŞTINI SĂ TREACĂ PRIN NECAZUL CEL MARE?

Când spunem Necazul cel Mare, ne referim la o perioadă de suferinţă la care lumea va fi expusă în zilele de pe urmă, care va coincide cu judecata lui Dumnezeu asupra Anticristului şi guvernului său (Apocalipsa 6:1-17).

Unii teologi cred că Necazul a avut deja loc. A fost o mare persecuţie a creştinilor şi evreilor în timpul Imperiului Roman. Este de asemenea adevărat că unii teologi cred că Necazul se referă numai la Israel şi evrei şi nu la creştini sau la restul lumii. Dacă presupunem că Necazul va fi un viitor timp mondial de persecuţie, atunci trebuie să spun că creştinii vor trece într-adevăr prin el. Nu găsesc în Biblie vreo învăţătură care spune că creştinii vor fi „răpiţi” înainte de Necaz.

Biblia învaţă despre două veniri a lui Isus: una la naştere; iar a doua – venirea Lui din nou în triumf. Nu există a treia venire pentru o răpire secretă. Evanghelia după Matei spune în mod specific: ”Îndată după acele zile de necaz…  Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului… şi El va trimite pe îngerii Săi… şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă” (Matei 24:29-31).

Acestea sunt doar câteva din multele referinţe care indică faptul ca vom trece printr-o perioadă de persecuţii (necaz) înainte ca Isus Hristos să vină (Ioan 16:33; Romani 8:35; Apocalipsa 7:13-14).
Totuşi, cred că creştinii vor fi protejaţi în mijlocul necazului. La urma urmei, israeliţii au fost protejaţi când urgiile au lovit Egiptul. Dumnezeu ştie cum să facă distincţie dintre oamenii Lui şi aceia care nu sunt ai Lui. El a permis ca suferinţa şi durerea să cadă peste Egiptul păcătos în timp ce copiii lui Israel prosperau. Dar trebuie să recunoaştem de asemenea că diavolul şi emisarii săi dispreţuiesc creştinii. Întotdeauna a fost o luptă între oamenii lui Dumnezeu şi aceia care-l slujesc pe Satana.

De-a lungul istoriei au fost martiraje succesive ale creştinilor şi este culmea aroganţei să presupui că numai creştinii secolului XXI vor fi menajaţi de orice persecuţie. Acest lucru este împotriva istoriei din ultimii 2000 de ani. Cartea Apocalipsa vorbeşte despre necazurile martirilor – aceia care au fost ucişi pentru că au fost martorii lui Hristos – care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu strigând: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” (Apocalipsa 6:9-10).

Deci vor fi oameni în timpul necazului care-L iubesc pe Isus şi care îşi vor da viaţa pentru El.  Isus a spus: ”Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit” (Matei 24:13).

Persecuţia este o parte din trăirea creştină din această lume. Sfinţii din China, Rusia şi alte ţări comuniste au fost torturaţi, au suferit lipsuri, şi-au pierdut slujbele iar familiile le-au fost luate de lângă ei. Mulţi dintre ei au murit deja datorită credinţei lor în Hristos. Este greu de imaginat un necaz mai mare decât au îndurat aceşti mari oameni, bărbaţi şi femei ai credinţei.

12. CE ESTE SEMNUL FIAREI?

În cartea Apocalipsa există o referire la numărul Anticristului care este 666 (Apocalipsa 18:18). Şase, în numerologia biblică, este puţin mai prejos decât perfecţiunea, care este reprezentată de numărul şapte. Şase este numărul omului, iar şapte este numărul perfecţiunii. Deci, 666 se poate referi la chintesenţa umanismului. Apocalipsa ne spune că numărul 666, sau semnul Anticristului, va fi marcat pe mâna şi pe fruntea fiecărei persoane din lume în timpul domniei Anticristului.  Fruntea reprezintă voinţa; în timp ce mâna reprezintă activităţile. Cumva, Anticristul va pune acest semn pe oameni oriunde ar fi ei, făcându-i ca, prin voinţa şi acţiunile lor, să-l slujească. Deja avem tehnici care pot imprima informaţii pe mâna sau fruntea fiinţei umane. Această imprimare poate fi citită folosind laserul şi poate conţine toate informaţiile despre creditul bancar al unei persoane, grupa sanguină, adresa şi alte informaţii vitale.

Tehnologia computerizată poate fi folosită pentru a controla populaţia, credite bancare şi orice mişcare a oamenilor. Aşa numitele „smart cards” cu microcipuri minuscule care conţin date biografice şi informaţii despre credit bancar pot fi implantate sub piele. Ori de câte ori o persoană cumpără ceva, „smart card” poate scădea suma respectivă din cont, şi ori de câte ori persoana depune bani, pot fi adăugaţi creditului. Înregistrările fiecărei persoane pot fi depozitate într-un sistem gigant de computere interconectate. Nu este prea greu să ne gândim că Anticristul poate impune populaţiei controlul în acelaşi mod.

În cuvintele din cartea Apocalipsa: „Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei” (Apocalipsa 13:16-17).
Biblia ne avertizează că dacă avem acest semn al fiarei, vom împărtăşi aceeaşi soartă teribilă a fiarei (Apocalipsa 14:11).

Dacă privim fruntea ca centru al voinţei şi mâna ca fiind simbolul a ceea ce facem, semnul devine mai mult decât o imprimare laser. Vorbim aici despre cine primeşte loialitatea, mintea şi lucrarea noastră. Dacă loialitatea noastră este faţă de Dumnezeu, nu îl vom sluji pe Anticrist şi nu vom purta semnul lui.

13. CÂND VA AVEA LOC RĂPIREA?

Cuvântul „rapio” este un cuvânt latin care înseamnă „înhăţat, apucat”. Din câte ştiu, cuvântul răpire nu apare în Biblie. Este un termen pe care oamenii îl folosesc pentru a descrie prinderea, luarea creştinilor când Isus se întoarce. Pavel a spus că va fi răpit pentru a se întâlni cu Domnul în văzduh (1 Tesaloniceni 4:17).

Aceasta este ceea ce numim Răpirea Bisericii. Asta se va întâmpla la sfârşitul acestui veac când Isus Hristos va veni din nou pe pământ. În timp ce vine din cer, vom fi răpiţi pentru a ne întâlni cu El în văzduh şi apoi vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Cred că se va întâmpla după necaz şi înainte de domnia de 1000 de ani a lui Hristos pe pământ, numită Mileniu.

14. CE ESTE MILENIUL? 

Un mileniu este o mie de ani. Mileniul biblic va fi o perioadă de pace, dragoste şi fraternitate când toată natura trăieşte în armonia care a fost intenţionată în grădina Edenului (Apocalipsa 20:6). Cartea Isaia vorbeşte despre un timp când animalele sălbatice vor trăi în pace cu cele domestice, când şerpii nu vor mai muşca, copiii se vor putea juca lângă gaura cobrei sau cu animalele sălbatice fără a fi răniţi. Şcolile militare se vor închide şi uneltele de război nu vor mai fi fabricate. Banii şi resursele care acum sunt investite în războaie, vor fi alocate pentru preocupări paşnice. Când această zi va veni, fiecare persoană va avea propria-i bucată de pământ, propria-i casă. Toţi vor trăi în armonie cu vecinii lor. Nici unuia nu-i va fi frică că cineva va încerca să-i fure din avuţie. Va fi o pace universală, deoarece cunoştinţa Domnului va acoperi pământul aşa cum apele acoperă mările (Isaia 11:6-9).

Cred că mileniul este o perioadă de tranziţie, când Isus Hristos se va întoarce pe pământ să arate omenirii cum ar fi fost dacă păcatul nu ar fi intrat niciodată în lume. Va fi un timp în care Isus Hristos va domni ca Rege şi Împărăţia Lui va fi stabilită pe pământ. Va exista un singur guvern mondial sub conducerea lui Isus cu statele naţiunilor supuse Lui.  Biblia spune că reprezentanţii tuturor naţiunilor de pe pământ vor veni la Ierusalim în fiecare an (Isaia 2:2-4; Zaharia 14:16).

Se pare că toate guvernele vor fi conduse de oameni neprihăniţi şi, în acel timp, Israel va fi naţiunea cheie pe pământ.

15. CUM ESTE IADUL?

Sunt două descrieri ale iadului în Biblie. Una este aceea a unui foc ce arde. Isus folosea adesea cuvântul gheena pentru a descrie iadul. Gheena era groapa de gunoi din afara Ierusalimului care ardea încontinuu. Isus a spus că iadul este un loc unde sunt viermi, foc şi necaz. Din acest motiv avem imaginea unui lac de foc şi conceptul de ardere continuă, unde cei răi sunt plini de remuşcări şi chin (Marcu 9:43-48).  Isus a spus de asemenea că iadul va fi „întunericul de afară”. În ziua Domnului, unii „vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Matei 8:12, 22:13).

Aici imaginea este aceea de singurătate teribilă. Va fi o separare de Dumnezeu şi de oameni. Aceia care sunt destinaţi iadului vor fi puşi în întunecimea eternităţii, şi nu va fi nimeni care să-i ajute sau cu care să vorbească şi vor fi în permanenţă singuri. Vor suferi remuşcarea cunoaşterii că odată au avut oportunitatea de a se întoarce la Dumnezeu, dar că nu au acceptat. Biblia vorbeşte de un lac de foc rezervat pentru diavol şi îngerii lui (Matei 25:41).

Nu a fost niciodată intenţia lui Dumnezeu ca fiinţele umane să ajungă în iad. Dar, aceia care aleg să-L respingă îl vor urma, într-o bună zi, pe Satana direct în iad.  Nu va exista nicio scăpare din iad, nu va exista o a doua şansă. De aceea este aşa de important ca în această viaţă să primim iertarea pe care Dumnezeu o dă oamenilor prin crucea lui Isus Hristos.

1 comentariu

Comenteaza

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s