Ascultarea si neascultarea


Ascultarea este o acceptare practică a autorităţii şi voii lui Dumnezeu. Include atât supunerea cât şi expresia supunerii în acţiune, cuvinte şi gânduri. A fi în ascultare înseamnă a fi de acord cu Dumnezeu. A fi de acord cu Dumnezeu înseamnă a fi într-o poziţie de putere în Hristos.

Neascultarea este cauzată de rebeliune şi neîncredere în Dumnezeu. A fi neascultător înseamnă a ceda dorinţelor eului în schimbul predării lui Dumnezeu şi a dori voia Lui în toate lucrurile. Dumnezeu aşteaptă ascultarea (Deuteronom 11:26-28). A-L alege pe Hristos înseamnă a alege ascultarea (Ioan 14:15, 21). A deveni neascultător înseamnă a păcătui sau a fi rebel împotriva lui Dumnezeu (1 Samuel 15:22, 23).

CE SPUNE SCRIPTURA

„Iată, pun astăzi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul: binecuvântarea, dacă veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe care vi le dau în ziua aceasta; blestemul, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, şi dacă vă veţi abate de la calea pe care v-o dau în ziua aceasta, şi vă veţi duce după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi.” (Deuteronom 11:26-28).

„Samuel a zis: Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Şi păzirea cuvântului Său mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.” (1 Samuel 15:22, 23).

„De veţi voii şi veţi asculta, veţi mânca din cele mai bune roade ale ţării” (Isaia 1:19).

„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.” (Ioan 14:15, 21).

„De ce-Mi ziceţi: Doamne, Doamne! Şi nu faceţi ce spun Eu?” (Luca 6:46).

„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.” (Iacov 1:22).

CUM SĂ CORECTEZI PĂCATUL NEASCULTĂRII

Următoarele sugestii ar trebui să te ajute să descoperi domeniile unde există nesupunere faţă de Dumnezeu, fie deliberată, fie în subconştient, şi faţă de cei care sunt în autoritate peste tine. Începe prin a te întreba dacă tu te supui lui Dumnezeu în diferite domenii din viaţa ta, cum ar fi relaţiile personale, comportament, domnia lui Dumnezeu în căsătoria ta sau slujba ta sau alte domenii, devotament personal, etc.

Fă un inventar sincer al vieţii tale. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru domeniile de neascultare pe care le-ai descoperit. Odată identificate, ele pot fi înlăturate. Acest lucru va rezulta într-o nouă bucurie şi o mai mare credinţă.

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul său” (Romani 8:28).

„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos” (Efeseni 5:20).

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi” (1 Tesaloniceni 5:18).

Mărturiseşte neascultarea ca păcat. Cere-I lui Dumnezeu iertare şi afirmă promisiunea Lui de iertare completă. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

Dacă actul tău de nesupunere implică şi alte persoane care sunt în autoritate peste tine, trebuie să îndrepţi situaţia împreună cu ei. Biblia ne învaţă că trebuie să trăim în pace cu noi înşine şi cu alţii. Neascultarea faţă de Dumnezeu şi faţă de cei în autoritate peste tine pot bloca bucuria, binecuvântările şi pacea interioară pe care Dumnezeu le doreşte pentru tine. Foloseşte-ţi voinţa pentru a renunţa specific la fiecare act al neascultării. Denunţă fiecare dorinţă de a fi neascultător. Aşa cum a făcut şi Pavel, obligă-ţi firea să se supună. Biblia spune că fiind creştin, ai arme puternice de război care vor dărâma zidurile neascultării. Bizuieşte-te pe credinţa în Isus şi pe puterea Duhului Sfânt. Planifică acţiuni specifice. Cere-ţi iertare de la alţii, despăgubeşte unde este cazul.

„Roada Duhului, dimpotrivă este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 5:22, 23).

În timp ce fiecare dintre aceste calităţi se dezvoltă în viaţa ta, vei descoperi că nu doar păcatul neascultării păleşte, ci şi toate celelalte păcate.

ÎN TIMP CE TE ROGI

Roagă-te ca roada Duhului, credincioşia faţă de Dumnezeu şi alţi oameni să se dezvolte în tine. Mulţumeşte-I şi laudă-L pe Dumnezeu pentru descoperirea neascultării tale şi pentru că ţi-a dat blândeţe (supunere) şi dragoste pentru El şi alţii – chiar şi pentru duşmanii tăi. Bucură-te de noua ta libertate şi bucurie în Domnul realizând că eşti eliberat din sclavia neascultării.

REFERINŢE / TEMĂ DE CASĂ

1 Ioan 5:2, 3 – Testul ascultării şi dragostei
Coloseni 3 – Avertizare în a-L urma pe Isus
Psalmul 51 – Exemplul lui David despre o nouă ascultare de Dumnezeu  
1.       Ia o foaie de hârtie şi desenează o linie verticală până la centru.
2.       La stânga liniei scrie domeniile în care ai fost neascultător.
3.       La dreapta liniei scrie alternativele ascultării.
Începe să acţionezi conform alternativelor, formând noi tipare de viaţă. 

Comenteaza

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s