Infrangerea vinovatiei


RĂSPUNS LA MESAJUL CONŞTIINŢEI NOASTRE

Vinovăţia te poate duce departe de Dumnezeu, sau te poate conduce cu blândeţe înapoi pentru o relaţie corectă cu El, convins mai mult decât oricând de dragostea Tatălui. Modul în care răspundem astăzi acestui sentiment poate determina succesul nostru în viaţă în anii care urmează. Poate determina unde îţi vei petrece eternitatea. 

Da atentie sentimentului de vinovătie

Biblia spune că suntem creaţi în imaginea lui Dumnezeu şi pentru gloria Lui. Acest minunat privilegiu de a purta imaginea Lui deţine de asemenea cerinţa să trăim vieţi neprihănite. Când facem ceva ce intră în conflict cu simţul nostru de bine sau rău, un lucru alarmant se întâmplă: ne simţim vinovaţi. Dacă te simţi vinovat, înseamnă că sună alarma interioară indicând că probabil ai păcătuit. Şi păcatul ne separă de Dumnezeu. De aceea este foarte important să dai atenţie sentimentului de vinovăţie.

Nu încerca să ignori aceste sentimente cicălitoare în ce priveşte boala morală. Ascultă-ţi inima. Apoi hotărăşte-te să descoperi ce anume determină conştiinţa ta să se simtă vinovată.

Vinovat cu adevărat

Chiar în timp ce citeşti aceste cuvinte, poţi ajunge să realizezi care este sursa vinei tale. Poate ai ofensat pe cineva sau ai făcut ceva ce ştii că Dumnezeu nu a vrut să faci. Vina poate veni în urma lucrurilor pe care le spunem sau pe care le facem care sunt direct opuse cu legea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu suntem familiari cu anumite pasaje din Biblie, Dumnezeu ne-a dat legea care este scrisă în inimile noastre şi ne ajută să ştim când păcătuim (Romani 2:15).

Sentimentul corect de vinovăţie este calea lui Dumnezeu de a ne avertiza să ne pocăim şi să ne întoarcem de la păcatele noastre pentru a fi iertaţi, curăţiţi şi eliberaţi complet de vină. Adevărul este că „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23).

Un alt pasaj spune „Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin credinţa în Isus Hristos” (Galateni 3:22).
Vina este o realitate a vieţii pentru că păcatul este o realitate a vieţii. Şi păcatul nostru are drept consecinţă moartea (Romani 6:23).

Dar Dumnezeu nu ne lasă „închişi” sub povara emoţiilor şi a consecinţei mortale a păcatului. El a găsit o cale de a ne elibera de păcat şi vină.   

Răspunsul lui Dumnezeu pentru vină

Dumnezeu lucrează prin absolut orice ni se întâmplă, incluzând vina, să ne atragă la Isus (Ioan 6:44-45, 14:6; Romani 8:28-29).
Indiferent ce ai făcut, Dumnezeu a pregătit o cale de întoarcere acasă – prin Fiul Său, Isus Hristos. Isus a trăit o viaţă perfectă, fără de păcat, şi totuşi a fost dispus să moară pe cruce şi să primească pedeapsa pe care o meritam noi. Moartea Lui pe cruce şi triumfătoarea înviere asigură pentru tine toate binecuvântările lui Dumnezeu, incluzând iertarea. Tot ce trebuie să faci este să te pocăieşti şi să-ţi predai viaţa lui Isus (Fapte 3:19).

Aceasta este ceea ce Biblia numeşte „naşterea din nou” (Ioan 3:3,5).
Intrăm în experienţa noului născut pocăindu-ne de păcat, cedând vieţile noastre lui Isus ca Mântuitor şi Domn, şi având credinţa că El va ierta şi curăţa toate păcatele noastre (Romani 3:23, 10:13; 1 Ioan 1:8-9; Ioan 1:12).  

Trăind eliberat de vină

Răspunsurile lui Dumnezeu pentru păcat şi vină îndeplinesc ceea ce nici un efort omenesc nu poate îndeplini. Datorită sângelui lui Hristos, putem „să ne apropiem” de Dumnezeu „cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi trupul spălat cu o apă curată” (Evrei 10:22).  Această curăţire nu se întâmplă doar o singură dată. De fiecare dată când Duhul Sfânt ne spune în duhul nostru că am păcătuit, ne putem întoarce la tronul Lui de har să primim milă (Evrei 4:16).

Dacă eşuăm să răspundem vinei în pocăinţă, ne putem aştepta ca Dumnezeu să lucreze în vieţile noastre până când vom merge la El în umilinţă. Dumnezeu doreşte copii care pot să-L slujească cu o „conştiinţă curată” (1 Timotei 3:9).

A avea o conştiinţă curată cere să umblăm în umilinţă şi pocăinţă faţă de cei din jurul nostru. Caută iertarea şi iartă.  

Biruind acuzatorul

Câteodată, duşmanul sufletelor noastre, Satana, foloseşte vinovăţia să ne ţină departe de Domnul. Biblia îl descrie pe Satana ca fiind „acuzatorul fraţilor” care apare înaintea lui Dumnezeu zi şi noapte acuzând credincioşii (Apocalipsa 12:10).

Aceste acuzaţii ne fac să ne simţim ca şi cum Dumnezeu nu ne-a iertat – sau nu ne va ierta. Răspundem în ruşine, mânie, amărăciune şi depresie – care ne conduc departe de prezenţa lui Dumnezeu.  Acest fel de vină – o vină care nu pleacă chiar şi după ce ne pocăim şi ne întoarcem la Isus pentru a fi curăţiţi – nu este de la Dumnezeu. Aşa cum am observat, sângele lui Hristos satisface pe deplin neprihănirea lui Dumnezeu. Astfel, „nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus” (Romani 8:1).

Dacă te-ai pocăit de păcatele tale, dar încă simţi că acuzatorul stă la pândă în întuneric, confruntă acuzaţiile cu Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a spus: „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:36). Umblă în acea libertate.  

În timp ce te rogi

Dumnezeu vrea să te elibereze de orice lucru care ar putea îngrădi viaţa şi libertatea ta în El. Dacă te confrunţi cu vina, alege calea care duce la viaţă: pocăinţa. Apoi, umblă pe acea Cale prin acceptarea totală a iertării şi curăţirii lui Dumnezeu.

„Tată, îmi mărturisesc păcatele. Îţi mulţumesc pentru că ai iertat păcatele pe care le-am comis. Îţi mulţumesc că m-ai eliberat de povara vinei mele. Ajută-mă să continui să trăiesc în fiecare zi pentru Tine. Amin.”  

Cuvântul lui Dumnezeu în ce priveste vina

„Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul preasfânt, pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică Trupul Său … să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată” (Evrei 10:19-20,22).

Versete pentru studiu

Romani 6:23 – Plata păcatului, darul lui Dumnezeu
1 Timotei 4:2 – Efectul sprijinirii pe conştiinţa noastră
1 Ioan 1:9 – Credincioşia lui Dumnezeu în ce priveşte iertarea
Ieremia 31:34 – Nici o amintire a păcatului
Ioan 1:12; 5:24; 8:36 – Credinţa în Hristos eliberează de păcat
Romani 6:18-22, 8:1 – Libertate de păcat şi vină

 

Reclame

Comenteaza

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s