Botezul lui Isus


Botezul este un proces de mãrturisire a unei vieti schimbate alãturi de Dumnezeu. Cel care l-a introdus prima datã în istorie este Ioan Botezãtorul. El era persoana premergãtoare Fiului Lui Dumnezeu. El a „pregãtit Calea ” a Celui care are sã vinã, adicã a Lui Mesia, Mîntuitorul lumii. Ioan îi îndemna pe oameni la pocãintã. Ca urmare a deciziei de a te întoarce cu adevãrat de la faptele pãcatului la Dumnezeu ,Ioan le cerea evreilor sã mãrturiseascã aceasta în public. Aceastã mãrturie se exercita prin botez , un proces de cufundare totalã în apã, ca un semn cã ai îngropat viata murdarã a pãcatelor si iesirea din apã ca un semn cã ai decis sã începi o viatã nouã si sincerã de pocãintã cu Dumnezeu. Pe de altã parte botezul lui Ioan era un proces premergãtor lucrãrii lui Isus Hristos pe pãmînt. Ioan a mãrturisit despre Isus urmãtoarele: ” Cît despre mine, eu vã botez cu apã, spre pocaintã; dar Celce vine dupa mine, este mai puternic decît mine , si eu nu sînt vrednic sã-I duc încãltãmintele. El vã va boteza cu Duhul Sfînt si cu foc.”(Matei 3:11).

Domnul Isus a accepta botezul lui Ioan ca un semn de început al lucrãrii Sale. La botezul lui Isus , Duhul Sfînt s-a arãtat în chip de porumbel ca un semn cã într-adevãr El este Acela care poate boteza cu Duhul Sfînt spre iertarea pãcatelor . Dumnezeu a certificat lucrarea Fiului Sãu pe pãmînt prin faptul cã la botez din ceruri s-a auzit un glas care zicea :” Acesta este Fiul Meu prea iubit , în care Imi gãsesc plãcerea.”(Matei 3 :17).

O explicatie mai detaliatã despre însemnãtatea botezului ne-o dã apostolul Pavel în Romani capitolul 6. Botezul in realitatea fizica este o mãrturisire a credintei în Dumnezeu si a deciziei personale de a începe o viatã nouã , spãlatã în sîngele Lui Isus Hristos, care S-a jertfit pentru fiecare suflet de pe pãmînt. Dar apostolul Pavel merge mai departe si încearcã sã ne explice cã botezul este în realitatea spirituala un proces foarte serios ,de transformare, prin care persoana decisã a participat prin credintã la moartea si învierea Mîntuitorului .

Am folosit cuvîntul ” participat ” , care înseamnã o realitate nu neapãrat cea materialã, si cuvîntul ” credintã ” , care înseamnã cã realitatea spiritualã nu poate fi perceputã de noi prin simturile normale.

Asadar ce este botezul ?. Botezul este un proces spiritual prin care persoana decisã participã prin credintã la moartea si învierea Domnului Isus . Acest proces spiritual in realitatea fizica trebuie sã fie mãrturisit prin cufundarea totalã în apã si astfel acceptarea publicã a mîntuirii.

Apostolul Pavel ne scrie foarte lãmurit astfel:” Noi deci, prin botezul în moartea Lui , am fost îngropati împreunã cu El, pentru ca , dupã cum Hristos a înviat din morti, prin slava Tatãlui, tot asa si noi sã trãim o viatã nouã.”(Romani 6:4). Ceea ce Pavel ne scrie in Romani 6 este cã credinciosul trebuie sã creadã cã în realitatea spiritualã a lui Dumnezeu el a fost inclus ( fãcut una), într-o moarte si înviere asemenea Lui Isus Hristos. Omul cel pãcãtos ( cel vechi) a fost rãstignit cu Hristos si astfel omul mîntuit (cel nou) este izbãvit de pãcat.

Chiar dacã realitatea spiritualã îl transpune pe credincios pãrtas mortii si învierii lui Isus Hristos , singura posibilitate de a recunoaste aceastã realitate este credinta. Deci credinciosul trebuie sã creadã sau sã se considere mort fatã de pãcat si viu pentru Dumnezeu conform realitãtii spirituale în care a fost inclus.

Efectul credintei în realitatea spiritualã a botezului este ceea ce apostolul Pavel ne scrie:” Sã nu mai dati în stãpînirea pãcatului mãdularele voastre, ca niste unelte ale nelegiuirii, ci dati-vã pe voi însivã lui Dumnezeu ca vii, din morti cum erati, si dati lui Dumnezeu mãdularele voastre, ca pe niste unelte ale neprihãnirii.”(Romani 6:13).

Asadar, botezul are doua definitii.Definitia de marturisire a credintei in Dumnezeu, definitie valabila in lumea fizica a existentei noastre si definitia de partasie cu suferintele Domnului Isus , definitie valabila in realitatea spirituala.

Reclame

Comenteaza

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s